Täienduskoolitusasutuse nimetus: ATELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE

1. ÕPPEKAVA NIMETUS: TEKSTUURID JA NEOONTOONID MEIGIS

2. ÕPPEKAVARÜHM JA ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Alus õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus
Õppekava koostamise alus: puudub

3. EESMÄRK JA ÕPIVÄLJUNDID
Eesmärk: koolituse läbinut julgustada rakendama oma töös julgemaid värve ja erinevaid tekstuure ning, et ta oskaks ise oma jumestustööd ülespildistada.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija:

1. valib jumestamiseks sobivad tooted, lähtudes modelli näonaha tüübist ja jumestuse eesmärgist;
2. tunneb”Mixology”teooriat -erinevate tekstuuride kokku segamine ja selle keemia;
3. oskab tunnetada erinevaid tekstuure ja kasutada neid oma töös;
4. mõistab neoontoonide eripära meigis ja julgeb oma töid muuta kreatiivsemaks;
5. on kursis hooaja trendidega ja oskab neid oma töös rakendada;
6. oskab oma töid ise ülespildistada.

4. SIHTGRUPP JA ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED 

Sihtgrupp: iluteeninduse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes soovivad omandada jumestuse tegemiseks ja oma töö ülespildistamiseks täiendavaid teadmisi ja -oskusi.
Õppe alustamise tingimused: algtase

5. ÕPPE MAHT, ÕPPE ÜLESEHITUS, ÕPPEKESKKOND 

Õppe maht ja ülesehitus: : 8 akadeemilist tundi, millest teooriat 3 akadeemilist tundi ja praktikat koolituskeskkonnas 5 akadeemilist tundi.
Õppekeskkond: Kool asub Pärnus, aadressil A.H.Tammsaare pst 41-M6 Pärnu, teisel korrusel. Üldpinna ligikaudne suurus 80 ruutmeetrit. Koolitusruumid jagunevad – koolituskeskus (max.12 õppekohta), fotostuudio, 1 kontoriruum, 1 laoruum, kööginurk, WC. Õpe toimub hea valgustusega peeglitega varustatud õppestuudios. Valgustust on võimalik ümber lülitada külmaks valguseks, kui soojaks valguseks. Erinevatele kõrgustele seadistatavad klienditoolid. Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud kosmeetika ja vahendid (va. pintslid) praktilise osa jaoks.

Tallinnas teostatakse koolitused Decoris Showroomis, aadressiga Telliskivi 60N
10412 Tallinn. Õpe toimub hea valgustusega peeglitega varustatud õppestuudios (max 8 õppekohta). Erinevatele kõrgustele seadistatavad klienditoolid. Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud kosmeetika ja vahendid (va. pintslid) praktilise osa jaoks.

6. ÕPPEPROTSESSI KIRJELDUS, sh ÕPPE SISU, ÕPPEMEETODID
Auditoorne töö 3AK /Loeng sh. näidisjumestus/
Ülevaade hooaja meigitrendidest ja nende rakendamisest oma töös, toodete valik fotojumestusele vastavalt näonahale, “Mixology”teooria -erinevate tekstuuride kokku segamine ja selle keemia; erinevate tekstuuride kasutamise eripärad; neoontoonide eripära meigis, värvide ning stiili valimine lähtudes eesmärgist, ise oma meigitöö ülespildistamine.
Koolitaja räägib teooriat ning samaaegselt teeb näidismeigi, demonstreerides erinevaid tehnikaid ja võtteid ning pildistab selle ka ise ülesse.

Praktika koolituskeskkonnas 5AK /Praktiline jumestamine + oma töö ülespildistamine/
OSA I:  Auditoorses töös saadud teadmiste omandamine, toodete valik, jumestuse terviklik nägemus lähtudes modelli isikupärast ja foto eesmärgist, jumestuse teostamine.
OSA II: Fotostuudios meigi säilitamine ja vajadusel korrektiivide tegemine, ise oma meigitöö ülespildistamine.

7. hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

hindamismeetod hindamiskriteerium 
Praktiline töö: Õppija demonstreerib praktiliselt jumestuse tegemist modellil, sobitades kokku uusi trende ja õpitud tekstuurikasutustÕppija põhjendab töös kasutatavate toodete, vahendite ja võtete valikut, rakendab õpitud töövõtteid ning järgib tööohutuse ja hügieeninõudeid;
 

Foto

Jumestus on tehtud korrektselt, vastavalt  foto eesmärgile.

8. VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

9. KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Jumestaja haridus või töökogemus jumestajana.