Täienduskoolitusasutuse nimetus: ATELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE

1. ÕPPEKAVA NIMETUS: Suitsusilm ja kumav meigipõhi

2. ÕPPEKAVARÜHM JA ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Alus õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus
Õppekava koostamise alus: puudub

3. EESMÄRK JA ÕPIVÄLJUNDID
Eesmärk: koolituse läbinu oskab teha suitsusilma meigitehnikat ja kreemjate toodetega modelleeritud kumavat meigipõhja.
Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija:

1. valib jumestamiseks sobivad tooted, lähtudes kliendi näonaha tüübist ja seisukorrast, kliendi east, nahavärvi alatoonist ja jumestuse eesmärgist;
2. modelleerib meigipõhja ainult kreemjate toodetega;
3. tunneb Highlight teooriat (matt ja läikiv highlight teooria);
4. kasutab silmajumestuses suitsusilma tehnikat vastavalt kliendi silmakujule;
5. rakendab värviteooriat (huulepulga, lauvärvide ja põseruuži toonide valikul);
6. valib ja paigaldab iseseisvalt kunstripsmed ja modelleerib kulmud.

4. SIHTGRUPP JA ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED 
Sihtgrupp: iluteeninduse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes soovivad omandada suitsusilmatehnikat ja highlight’itud meigipõhja.
Õppe alustamise tingimused: läbinud profimeigi koolituse (algtase).

5. ÕPPE MAHT, ÕPPE ÜLESEHITUS, ÕPPEKESKKOND 

Õppe maht ja ülesehitus: : 8 akadeemilist tundi, millest teooriat 3 akadeemilist tundi ja praktikat koolituskeskkonnas 5 akadeemilist tundi.

Õppekeskkond: Kool asub Pärnus, aadressil A.H.Tammsaare pst 41-M6 Pärnu, teisel korrusel. Üldpinna ligikaudne suurus 80 ruutmeetrit. Koolitusruumid jagunevad – koolituskeskus (max.12 õppekohta), fotostuudio, 1 kontoriruum, 1 laoruum, kööginurk, WC. Õpe toimub hea valgustusega peeglitega varustatud õppestuudios. Valgustust on võimalik ümber lülitada külmaks valguseks, kui soojaks valguseks. Erinevatele kõrgustele seadistatavad klienditoolid.Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud kosmeetika ja vahendid (va. pintslid) praktilise osa jaoks.

Tallinnas teostatakse koolitused Decoris Showroomis, aadressiga Telliskivi 60N
10412 Tallinn. Õpe toimub hea valgustusega peeglitega varustatud õppestuudios (max 8 õppekohta). Erinevatele kõrgustele seadistatavad klienditoolid. Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud kosmeetika ja vahendid (va. pintslid) praktilise osa jaoks.

6. ÕPPEPROTSESSI KIRJELDUS, sh ÕPPE SISU, ÕPPEMEETODID
Auditoorne töö 3AK (Loeng sh. näidisjumestus)
Toodete valik vastavalt näonahale, ülevaade erinevatest silmakujudest ja nende korrigeerimise võimalustest jumestusega, värvide ning stiili valimine lähtudes kliendi soovidest, suitussilmatehnika, erineva tekstuuriga jumestustooted-kreemlauvärv, efektvärvid, meigipõhi ja selle modelleerimine kreemjate toodetega, kulmude modelleerimine, kunstripsmete paigaldamine, huulejumestus, mis toetab tervikut.
Koolitaja räägib teooriat ning samaaegselt teeb modellil näidismeigi, demonstreerides erinevaid tehnikaid ja võtteid.

Praktika koolituskeskkonnas 5AK
Praktiline jumestamine
Auditoorses töös saadud teadmiste omandamine, toodete valik, jumestuse terviklik nägemus lähtudes kliendi isikupärast ja jumestuse eesmärgist, jumestuse teostamine.

7. hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

hindamismeetod hindamiskriteerium 
Praktiline töö: Õppija demonstreerib praktiliselt kumava meigipõhja ja suitsusilmatehnika tegemist arvestades kliendi eripäradegaÕppija põhjendab töös kasutatavate toodete, vahendite ja võtete valikut, rakendab õpitud töövõtteid ning järgib tööohutuse ja hügieeninõudeid;

8. VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

9. KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Jumestaja haridus, töökogemus jumestajana.