Täienduskoolitusasutuse nimetus: ATELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE

1. ÕPPEKAVA NIMETUS: Pulmasoengud

2. ÕPPEKAVARÜHM JA ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Alus õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus
Õppekava koostamise alus: juuksur, tase 4 (A.2.6)

3. EESMÄRK JA ÕPIVÄLJUNDID
Eesmärk: koolituse läbinu oskab teha nii ülespanduid, kui punutistega püsivaid pulmasoenguid

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija:

1. valib  õiged vahendid ja viimistlustooted,  lähtudes eesmärgist;
2. oskab ettevalmistada soengupõhja;
3. oskab teostada ruumilisi ja õhulisi pulmasoenguid;
4. oskab kasutada soengus kinnituspatsi ja nõelumistehnikat;
5. oskab kasutada soengutes lisajuukseid;
6. oskab kasutada soengutes erinevaid juukseaksessuaare ja neid kinnitada;
7. kasutab tööde teostamisel tervist säästvaid ergonoomilisi töövõttedid.

4. SIHTGRUPP JA ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED 
Sihtgrupp: iluteeninduse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed
Õppe alustamise tingimused: puuduvad

5. ÕPPE MAHT, ÕPPE ÜLESEHITUS, ÕPPEKESKKOND 

Õppe maht ja ülesehitus: : 9 akadeemilist tundi, millest teooriat 2 akadeemiline tund ja praktikat koolituskeskkonnas 7 akadeemilist tundi.

Õppekeskkond: Kool asub Pärnus, aadressil A.H.Tammsaare pst 41-M6 Pärnu, teisel korrusel. Üldpinna ligikaudne suurus 80 ruutmeetrit. Koolitusruumid jagunevad – koolituskeskus (max.12 õppekohta), fotostuudio, 1 kontoriruum, 1 laoruum, kööginurk, WC. Õpe toimub hea valgustusega peeglitega varustatud õppestuudios. Valgustust on võimalik ümber lülitada külmaks valguseks, kui soojaks valguseks. Erinevatele kõrgustele seadistatavad klienditoolid. Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud kõik vahendid praktilise osa jaoks.

6. ÕPPE SISU

Erinvead jaotused. Soengupõhja ettevalmistamine. Kauapüsivate soengute saladused. Soengutäidete lisamine ja kinnitamine ja töö lisajuustega (volüümi andmine lisajuustega). Kinnituspats, nõelumise tehnika, ruumilisus ja õhulisus. Vesilaine. Juukseaksessuaaride erinevad võimalused ja kinnitamine. Soengu püsivaks muutmine, volüümi andmine lisajuustega, viimistlusvahendid.

7. ÕPPEPROTSESSI KIRJELDUS

Kõik soenguelemendid ja soengud näidatakse ette ja koolitatav teeb läbi nukupeadel.

8. hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

hindamismeetod hindamiskriteerium 
Praktiline töö: Õppija demonstreerib pulmasoengute tegemist koos akessuaaride kinnitamisega  praktiliselt nukupeadelÕppija põhjendab töös kasutatavate toodete, vahendite ja võtete valikut, rakendab õpitud töövõtteid ning järgib tööohutuse ja hügieeninõudeid;

9. VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

10. KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Omab erialast haridust, töökogemust juuksurina ja songukoolitaja kogemust