Täienduskoolitusasutuse nimetus: ATELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE

1. ÕPPEKAVA NIMETUS: Red Carpet pidulikud soengud 

2. ÕPPEKAVARÜHM JA ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Alus õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus
Õppekava koostamise alus: juuksur, tase 4 (A.2.6)

3. EESMÄRK JA ÕPIVÄLJUNDID
Eesmärk: koolituse läbinu oskab teostada pidulikke soenguid, mis on inspireeritud silmapaistvatest ja aegumatutest stiili-ikoonidest.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija:

1. valib  õiged vahendid ja viimistlustooted,  lähtudes eesmärgist;
2. oskab teha ülespandud soenguid, kasutades sobivaid töövahendeid ja -tehnikaid;
3. oskab kasutada soengutäidiseid;
4. soengu püsivaks muutmine;
5.oskab kasutada erinevaid soengukujundus tehnikaid;
6. kasutab tööde teostamisel tervist säästvaid ergonoomilisi töövõttedid.

4. SIHTGRUPP JA ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED 
Sihtgrupp: iluteeninduse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed
Õppe alustamise tingimused: puuduvad

5. ÕPPE MAHT, ÕPPE ÜLESEHITUS, ÕPPEKESKKOND 

Õppe maht ja ülesehitus: : 8 akadeemilist tundi, millest teooriat 1 akadeemiline tund ja praktikat koolituskeskkonnas 7 akadeemilist tundi.

Õppekeskkond: Kool asub Pärnus, aadressil A.H.Tammsaare pst 41-M6 Pärnu, teisel korrusel. Üldpinna ligikaudne suurus 80 ruutmeetrit. Koolitusruumid jagunevad – koolituskeskus (max.12 õppekohta), fotostuudio, 1 kontoriruum, 1 laoruum, kööginurk, WC. Õpe toimub hea valgustusega peeglitega varustatud õppestuudios. Valgustust on võimalik ümber lülitada külmaks valguseks, kui soojaks valguseks. Erinevatele kõrgustele seadistatavad klienditoolid. Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud kõik vahendid praktilise osa jaoks.

6. ÕPPEPROTSESSI KIRJELDUS, sh ÕPPE SISU, ÕPPEMEETODID

Kõik kujundamistehnikad ja soengud näidatakse ette ja koolitatav teeb läbi nukupeadel. Juure tõstmine, tupeerimine, täidiste ja lisade kasutamine ja kinnitamine, volüümi andmine lisajuustega. Soengud keskmise pikkusega/ pikematele ja erineva paksusega juustele. Soengud tuka kandjale.

7. hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

hindamismeetod hindamiskriteerium 
Praktiline töö: Õppija demonstreerib soengute tegemist, kasutades soengulisasid praktiliselt nukupeadelÕppija põhjendab töös kasutatavate toodete, vahendite ja võtete valikut, rakendab õpitud töövõtteid ning järgib tööohutuse ja hügieeninõudeid;

8. VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

9. KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Omab erialast haridust, töökogemust juuksurina ja songukoolitaja kogemust