Täienduskoolitusasutuse nimetus: ATELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE

1. ÕPPEKAVA NIMETUS: NUDE-JUMESTUS

2. ÕPPEKAVARÜHM JA ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Alus õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus
Õppekava koostamise alus: puudub

3. EESMÄRK JA ÕPIVÄLJUNDID
Eesmärk: koolituse läbinu oskab rakendada värvitüübi teooriat ja teostada Nude jumestust, kus põhirõhk on loomulikusel ja kontrastide hajutamisel.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija:

1. valib jumestamiseks sobivad tooted, lähtudes kliendi värvitüübist, naha alatoonist, seisukorrast ja jumestuse eesmärgist;
2. modelleerib meigipõhja, silmad, kulmud, huuled, luues naturaalse tulemuse;
3. kasutab jumestuses neutraalseid toone, lähtudes inimese juuste- ja nahatoonist;
4. oskab vältida kontrastseid värve

4. SIHTGRUPP JA ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED 
Sihtgrupp: iluteeninduse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes soovivad omandada naturaalse ja loomuliku jumestuse tegemiseks täiendavaid teadmisi ja -oskusi.
Õppe alustamise tingimused: õppetööst saavad osa võtta isikud alates 18. eluaastast.

5. ÕPPE MAHT, ÕPPE ÜLESEHITUS, ÕPPEKESKKOND 
Õppe maht ja ülesehitus: : 7 akadeemilist tundi, millest teooriat 2 akadeemilist tundi ja praktikat koolituskeskkonnas 5 akadeemilist tundi.
Õppekeskkond: Kool asub Pärnus, aadressil A.H.Tammsaare pst 41-M6 Pärnu, teisel korrusel. Üldpinna ligikaudne suurus 80 ruutmeetrit. Koolitusruumid jagunevad – koolituskeskus (max.12 õppekohta), fotostuudio, 1 kontoriruum, 1 laoruum, kööginurk, WC. Õpe toimub hea valgustusega peeglitega varustatud õppestuudios. Valgustust on võimalik ümber lülitada külmaks valguseks, kui soojaks valguseks. Erinevatele kõrgustele seadistatavad klienditoolid.Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud kosmeetika ja vahendid (va. pintslid) praktilise osa jaoks.

6. ÕPPEPROTSESSI KIRJELDUS, sh ÕPPE SISU, ÕPPEMEETODID
Auditoorne töö 2AK /Loeng sh. näidisjumestus/
Toodete valik vastavalt näonahale, ülevaade erinevatest näokujudest ja nende korrigeerimise võimalustest jumestusega, värvide ning stiili valimine lähtudes kliendi soovidest, meigipõhja, modelleeringu, silma, kulmu- ja huulejumestuse  tegemine nude-jumestusstiilis.

Koolitaja räägib teooriat ning samaaegselt näitab ette praktilise osa kahel erineval modellil, demonstreerides erinevaid tehnikaid ja võtteid.

Praktika koolituskeskkonnas 5AK /Praktiline jumestamine
Auditoorses töös saadud teadmiste omandamine, toodete valik, jumestuse terviklik nägemus lähtudes kliendi isikupärast ja jumestuse eesmärgist, 2 tervikliku jumestuse teostamine.

7. hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

hindamismeetod hindamiskriteerium 
Praktiline töö: Õppija demonstreerib praktiliselt jumestuse tegemist arvestades kliendi eripärade ja soovidega (kahel modellil)Õppija põhjendab töös kasutatavate toodete, vahendite ja võtete valikut, rakendab õpitud töövõtteid ning järgib tööohutuse ja hügieeninõudeid;

8. VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

9. KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Jumestaja/grimeerija haridus, töökogemus jumestajana.