Täienduskoolitusasutuse nimetus: ATELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE

1. ÕPPEKAVA NIMETUS: Lokitehnikad ja lokisoengud

2. ÕPPEKAVARÜHM JA ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Alus õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus
Õppekava koostamise alus: juuksur, tase 4 (A.2.6)

3. EESMÄRK JA ÕPIVÄLJUNDID
Eesmärk: koolituse läbinu oskab teostada kümmnel erineval viisil lokke kiiresti ja kaasaegsete vahenditega ning oskab neid soengusse viimistleda.
Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija:

1. valib lokkide tegemiseks õiged vahendid ja viimistlustooted,  lähtudes eesmärgist;
2. oskab teostada kümme erinevat lokitehnikat;
3. omandab oskused nii klassikalises, kui modernses lokimoes;
4. oskab omandatud lokitehnikaid soengusse viimistleda arvestades näo- ja peakujuga;
5. kasutab tööde teostamisel tervist säästvaid ergonoomilisi töövõttedid.

4. SIHTGRUPP JA ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED 
Sihtgrupp: iluteeninduse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed
Õppe alustamise tingimused: puuduvad

5. ÕPPE MAHT, ÕPPE ÜLESEHITUS, ÕPPEKESKKOND 

Õppe maht ja ülesehitus: : 8 akadeemilist tundi, millest teooriat 1 akadeemiline tund ja praktikat koolituskeskkonnas 7 akadeemilist tundi.

Õppekeskkond: Kool asub Pärnus, aadressil A.H.Tammsaare pst 41-M6 Pärnu, teisel korrusel. Üldpinna ligikaudne suurus 80 ruutmeetrit. Koolitusruumid jagunevad – koolituskeskus (max.12 õppekohta), fotostuudio, 1 kontoriruum, 1 laoruum, kööginurk, WC. Õpe toimub hea valgustusega peeglitega varustatud õppestuudios. Valgustust on võimalik ümber lülitada külmaks valguseks, kui soojaks valguseks. Erinevatele kõrgustele seadistatavad klienditoolid. Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud kõik vahendid praktilise osa jaoks.

6. ÕPPEPROTSESSI KIRJELDUS, sh ÕPPE SISU, ÕPPEMEETODID

Kõik lokitehnikad ja soengud näidatakse ette ja koolitatav teeb läbi nukupeadel. BAASLOKID: Volüümivaba e. flat lokk, Volüümilokk. LAINED: Suvelaine e. summer wave; Scandinavia laine, Klassikaline volüümivaba vesilaine, California e. piklik lokk, Rock’n’Rolla, Sõrmelokk e. finger curl, Afro lokk, Hollywoodi tukk.  Koolituse teises osas jätkame silmapaistvate lokisoengutega, kus õpetatakse omandatud lokitehnikaid juba ka kaunitesse soengutesse viimistlema.

 

7. hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

hindamismeetod hindamiskriteerium 
Praktiline töö: Õppija demonstreerib kümmnel erineval viisil ,praktiliselt nukupeal lokitehnikate tegemist ja nende soengusse viimistlemist.Õppija põhjendab töös kasutatavate toodete, vahendite ja võtete valikut, rakendab õpitud töövõtteid ning järgib tööohutuse ja hügieeninõudeid;

8. VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

9. KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Omab erialast haridust, töökogemust juuksurina ja songukoolitaja kogemust