Täienduskoolitusasutuse nimetus: ATELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE

 1. ÕPPEKAVA NIMETUS: LAVAJUMESTUS FANTAASIA ELEMENTIDEGA
 2. ÕPPEKAVARÜHM JA ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
  Alus õppekavarühm:
  juuksuritöö ja iluteenindus
  Õppekava koostamise alus: puudub
 3. EESMÄRK JA ÕPIVÄLJUNDID
  Eesmärk: 
  koolituse läbinu oskab teostada lavajumestust ning kombineerida sellega erinevaid fantaasiaelemente.

Õpiväljundid:koolituse lõpuks õppija:

1.valib jumestamiseks sobivad tooted, lähtudes kliendi näonaha tüübist ja seisukorrast, kliendi east, nahavärvi alatoonist ja jumestuse eesmärgist;
2. modelleerib meigipõhja kreemjate ja kuivade toodetega;
3. kasutab silmajumestuses avatud välisnurgaga silmameigitehnikat
4. oskab kasutada jumestuses efektvärve (kreemlauvärvid, glittrid, särad, satiinid)
5. oskab kombineerida ilujumestusega erinevaid fantaasiaelemente
6. rakendab värviteooriat (huulepulga, lauvärvide ja põseruuži toonide valikul)
7. valib ja paigaldab iseseisvalt kunstripsmed ja modelleerib kulmud

4. SIHTGRUPP JA ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED

Sihtgrupp: iluteeninduse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes soovivad omandada lavajumestuse tegemiseks täiendavaid teadmisi ja -oskusi.
Õppe alustamise tingimused: omab jumestamises baasteadmiseid

5. ÕPPE MAHT, ÕPPE ÜLESEHITUS, ÕPPEKESKKOND

Õppe maht ja ülesehitus: 7 akadeemilist tundi, millest teooriat 3 akadeemilist tundi ja praktikat koolituskeskkonnas 4 akadeemilist tundi.
Õppekeskkond:Kool asub Pärnus, aadressil A.H.Tammsaare pst 41-M6 Pärnu, teisel korrusel. Üldpinna ligikaudne suurus 80 ruutmeetrit. Koolitusruumid jagunevad – koolituskeskus (max. 8 õppekohta), fotostuudio, 1 kontoriruum, 1 laoruum, kööginurk, WC. Õpe toimub hea valgustusega peeglitega varustatud õppestuudios. Valgustust on võimalik ümber lülitada külmaks valguseks, kui soojaks valguseks. Erinevatele kõrgustele seadistatavad toolid. Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud kõik kosmeetikatooted ja õppevahendid  praktilise osa jaoks.

6. ÕPPEPROTSESSI KIRJELDUS, sh ÕPPE SISU, ÕPPEMEETODID
Auditoorne töö 3 AK 
Õppemeetod:Loeng /sh. näidisjumestus modellil/
Ülevaade töövahenditest, ülevaade erinevatest näo –ja silma kujudest ja nende korrigeerimise võimalustest lavajumestuses, erinevate tekstuuridega töötamine, värviteooria, meigipõhi lavajumestuses, modelleerimine lavajumestuses, silmajumestus lavameigis (avatud välisnurgaga silmameigitehnika, kulmu -ja huulejumestuse tegemine .
Koolitaja räägib teooriat ning teostab etappide lõikes näidisjumestuse modellil, rakendades erinevaid tehnikaid ja võtteid.

Praktika koolituskeskkonnas 4AK /Praktiline jumestamine
Auditoorses töös saadud teadmiste omandamine, toodete valik, jumestuse terviklik nägemus lähtudes kliendi isikupärast ja jumestuse eesmärgist, lavajumestuse teostamine koos erinevate fantaasiaelementidega.

 1. hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 
hindamismeetod hindamiskriteerium 
Praktiline töö: Õppija demonstreerib praktiliselt lavajumestuse tegemist, kombineerides sellega erinevaid fantaasiaelementeÕppija põhjendab töös kasutatavate toodete, vahendite ja võtete valikut, rakendab õpitud töövõtteid ning järgib tööohutuse ja hügieeninõudeid;
 1. VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
  Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.
 2. KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
  Jumestaja haridus, töökogemus jumestajana.