RRegistreeru
Menu
ATELIER Meigikool

A.H. Tammsaare pst. 41-M6
PÄRNU, 80012

Tel: +372 5553 0884
eesti@makeupatelier.ee

Skip to Content

Glowing skin_perfect cateye_õppekava

Glowing skin & Perfect Cateye

Täienduskoolitusasutuse nimetus: ATELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE

1. ÕPPEKAVA NIMETUS: GLOWING SKIN & Perfect Cateye

2. ÕPPEKAVARÜHM JA ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Alus õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus
Õppekava koostamise alus: puudub

3. EESMÄRK JA ÕPIVÄLJUNDID
Eesmärk: koolituse läbinu oskab teostada särvat ja kumavat meigipõhja, teha “kassisilma” silmajumestust ja muuta oma töid kreatiivsemaks.
Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija:

1. valib jumestamiseks sobivad tooted, lähtudes kliendi näonaha tüübist ja jumestuse eesmärgist
2. oskab teostada särvat ja kumavat meigipõhja;
3. modelleerib meigipõhja;
4. tunneb Highlight põhimõtteid (matt ja läikiv highlight teooria)
5. on kursis hooaja trendidega ja oskab neid oma töös rakendada

4. SIHTGRUPP JA ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED 
Sihtgrupp: iluteeninduse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes soovivad omandada meigipõhja tegemiseks uusi teadmisi ja -tehnikaid.
Õppe alustamise tingimused: puuduvad

5. ÕPPE MAHT, ÕPPE ÜLESEHITUS, ÕPPEKESKKOND 

Õppe maht ja ülesehitus: : 8 akadeemilist tundi, millest teooriat 3 akadeemilist tundi ja praktikat koolituskeskkonnas 5 akadeemilist tundi.

Õppekeskkond: Kool asub Pärnus, aadressil A.H.Tammsaare pst 41-M6 Pärnu, teisel korrusel. Üldpinna ligikaudne suurus 80 ruutmeetrit. Koolitusruumid jagunevad – koolituskeskus (max.12 õppekohta), fotostuudio, 1 kontoriruum, 1 laoruum, kööginurk, WC. Õpe toimub hea valgustusega peeglitega varustatud õppestuudios. Valgustust on võimalik ümber lülitada külmaks valguseks, kui soojaks valguseks. Erinevatele kõrgustele seadistatavad klienditoolid. Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud kosmeetika ja vahendid (va. pintslid) praktilise osa jaoks.

6. ÕPPEPROTSESSI KIRJELDUS, sh ÕPPE SISU, ÕPPEMEETODID
Auditoorne töö 3AK /Loeng sh. näidisjumestus/
Toodete valik vastavalt näonahale, ülevaade erinevatest näokujudest ja nende korrigeerimise võimalustest jumestusega,  meigipõhja modelleerimine vedelate toodetega, mati ja läikiva highlight teooria,  silmajumestus “kassisilm”, kulmu- ja huulejumestuse tegemine , ülevaade hooaja meigitrendidest ja nende rakendamisest oma töös.
Koolitaja räägib teooriat ning samaaegselt teeb näidismeigi, demonstreerides erinevaid tehnikaid ja võtteid.

Praktika koolituskeskkonnas 5AK /Praktiline jumestamine + töö ülespildistamine/
Auditoorses töös saadud teadmiste omandamine, toodete valik, jumestuse terviklik nägemus lähtudes kliendi isikupärast ja rakendades uusi tehnikaid, jumestuse teostamine, soengu viimistlemine, töö ülespildistamine.

7. hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

hindamismeetod hindamiskriteerium 
Praktiline töö: Õppija demonstreerib praktiliselt jumestuse tegemist arvestades hooajatrende ja uusi tehnikaid.Õppija põhjendab töös kasutatavate toodete, vahendite ja võtete valikut, rakendab õpitud töövõtteid ning järgib tööohutuse ja hügieeninõudeid;

8. VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

9. KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Jumestaja haridus, töökogemus jumestajana.