Täienduskoolitusasutuse nimetus: ATELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE

1. ÕPPEKAVA NIMETUS: FOTOJUMESTUS

2. ÕPPEKAVARÜHM JA ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Alus õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus
Õppekava koostamise alus: puudub

3. EESMÄRK JA ÕPIVÄLJUNDID
Eesmärk:  julgustada õpilast rakendama oma töös julgemaid värve ja erinevaid tekstuure ning, et ta teaks võimalusi kuidas oma jumestustööd professionaalsemalt ülespildistada.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija:

1. oskab ettevalmistada näonaha jumestuseks
2. valib jumestamiseks sobivad tooted, lähtudes kliendi näonaha tüübist ja seisukorrast, kliendi east, nahavärvi alatoonist ja jumestuse eesmärgist;
3. oskab modelleerida meigipõhja kreemjate ja vedelate toodetega;
4. kasutab silmajumestuses värvilist suitsusilma tehnikat;
5. oskab iseseisvalt paigaldada kunstripsemeid;
6. rakendab värviteooriat (huulepulga, lauvärvide ja põseruuži toonide valikul)
7. kasutab huulejumest,mis toetab tervikut
8. teab võimalusi ja töövõtteid kuidas oma jumestustööd professionaalsemalt ülespildistada

4. SIHTGRUPP JA ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED 
Sihtgrupp: iluteeninduse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes soovivad täiendada oma fotojumestuse oskust ja oskust oma töid professionaalsemalt ülespildistada.

5. ÕPPE MAHT, ÕPPE ÜLESEHITUS, ÕPPEKESKKOND 
Õppe maht ja ülesehitus: 8 akadeemilist tundi, millest teooriat 3 akadeemilist tundi ja praktikat koolituskeskkonnas 5 akadeemilist tundi.
Õppekeskkond: Kool asub Pärnus, aadressil A.H.Tammsaare pst 41-M6 Pärnu, teisel korrusel. Üldpinna ligikaudne suurus 80 ruutmeetrit. Koolitusruumid jagunevad – koolituskeskus (max.12 õppekohta), fotostuudio, 1 kontoriruum, 1 laoruum, kööginurk, WC. Õpe toimub hea valgustusega peeglitega varustatud õppestuudios. Valgustust on võimalik ümber lülitada külmaks valguseks, kui soojaks valguseks. Erinevatele kõrgustele seadistatavad klienditoolid.Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud kosmeetika ja vahendid (va. pintslid) praktilise osa jaoks.

6. ÕPPEPROTSESSI KIRJELDUS, sh ÕPPE SISU, ÕPPEMEETODID

Auditoorne töö 3AK /Loeng sh. näidisjumestus/
Toodete valik fotojumestusele vastavalt näonahale ja eesmärgile, erinevate tekstuuride kasutamise eripärad, värvide ning stiili valimine, värviline suitsusil, ise oma meigitöö ülespildistamine (millised vahendid ja kuidas).
Koolitaja räägib teooriat ning samaaegselt teeb näidismeigi, demonstreerides erinevaid tehnikaid ja võtteid ning pildistab selle ka ise ülesse.

Praktika koolituskeskkonnas 5AK /Praktiline jumestamine + juhendaja poolt töö ülespildistamine/
Auditoorses töös saadud teadmiste omandamine, toodete valik, jumestuse terviklik nägemus lähtudes modelli isikupärast ja foto eesmärgist, jumestuse teostamine, fotostuudios meigi säilitamine ja vajadusel korrektiivide tegemine, meigitöö ülespildistamine.

7. hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

hindamismeetod hindamiskriteerium 
Praktiline töö: Õppija demonstreerib praktiliselt jumestuse tegemist arvestades kliendi eripärade ja soovidegaÕppija põhjendab töös kasutatavate toodete, vahendite ja võtete valikut, rakendab õpitud töövõtteid ning järgib tööohutuse ja hügieeninõudeid;

8. VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

9. KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Jumestaja haridus, töökogemus jumestajana.