Täienduskoolitusasutuse nimetus: ATELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE

1. ÕPPEKAVA NIMETUS: Föönisoengud

2. ÕPPEKAVARÜHM JA ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Alus õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus
Õppekava koostamise alus: juuksur, tase 4 (A.2.6)

3. EESMÄRK JA ÕPIVÄLJUNDID
Eesmärk: koolituse läbinu teab föönisoengu põhitõdesid, oskab jaotusi ja kuivatada juukseid soengusse, kasutades fööni ning rullharju.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija:

1. oskab teha korrektseid jaotuseid;
2 oskab teha föönisoenguid vastavalt lõikusele, kasutades erinevaid tehnikaid, töövahendeid ja viimistlustooteid;
3. oskab tõsta soengupõhja vastavalt lõikusele, andes soengule kohevuse ja püsivuse
4. oskab saavutada lokke ja laineid rullharja ja fööni abiga;
5. oskab valida vastavalt juuksestruktuurile õige kuivatamistehnika;
6. kasutab tööde teostamisel tervist säästvaid ergonoomilisi töövõttedid.

4. SIHTGRUPP JA ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED 
Sihtgrupp: iluteeninduse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed
Õppe alustamise tingimused: puuduvad

5. ÕPPE MAHT, ÕPPE ÜLESEHITUS, ÕPPEKESKKOND 

Õppe maht ja ülesehitus: : 7 akadeemilist tundi, millest teooriat 1 akadeemiline tund ja praktikat koolituskeskkonnas 6 akadeemilist tundi.

Õppekeskkond: Kool asub Pärnus, aadressil A.H.Tammsaare pst 41-M6 Pärnu, teisel korrusel. Üldpinna ligikaudne suurus 80 ruutmeetrit. Koolitusruumid jagunevad – koolituskeskus (max.12 õppekohta), fotostuudio, 1 kontoriruum, 1 laoruum, kööginurk, WC. Õpe toimub hea valgustusega peeglitega varustatud õppestuudios. Valgustust on võimalik ümber lülitada külmaks valguseks, kui soojaks valguseks. Erinevatele kõrgustele seadistatavad klienditoolid. Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud kõik vahendid praktilise osa jaoks.

6. ÕPPEPROTSESSI KIRJELDUS, sh ÕPPE SISU, ÕPPEMEETODID

Kõik tehnikad ja soengud näidatakse ette ja koolitatav teeb läbi nukupeadel. Korrektsed jaotused, juuste kuivatamine vastavalt juuksetüübile, föönitamise suunad, föönisoengud erineva pikkusega juustele, kohevad ja sirged juuksed, sirged juuksed kohevust lisamata, kohevus juurest otsani, rullharjadega saavutatud lokid või lained, juure tõstmine, hooldus -ja viimistlusvahendid.

7. hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

hindamismeetod hindamiskriteerium 
Praktiline töö: Õppija demonstreerib föönisoengute tegemist  praktiliselt nukupeadelÕppija põhjendab töös kasutatavate  vahendite ja võtete valikut, rakendab õpitud töövõtteid ning järgib tööohutuse ja hügieeninõudeid;

8. VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

9. KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Omab erialast haridust, töökogemust juuksurina ja songukoolitaja kogemust