Täienduskoolitusasutuse nimetus: ATELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE

1. ÕPPEKAVA NIMETUS: FANTAASIA JUMESTUS_GLAM GHOST 

2. ÕPPEKAVARÜHM JA ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Alus õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus
Õppekava koostamise alus: puudub

3. EESMÄRK JA ÕPIVÄLJUNDID
Eesmärk: koolituse läbinud oskab teha fantaasiajumestust
Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija:

1. oskab teha kauapüsivat meigipõhja ja silmajumestust;
2. kasutab töös efektvärve (glittrid, särad, satiinid), erinevaid tekstuure ja lisandeid, lähtuvalt jumestuse teemast;
3. oskab teha ruumilist huulejumestust;
4. oskab klassikalist silma- ja huulejumestust arendada edasi fantaasiajumestuseks;
5. rakendab värviteooriat (huulepulga, lauvärvide ja põseruuži toonide valikul);
6. valib ja paigaldab iseseisvalt kunstripsmed;
7. oskab valmistada šabloone ja neid kasutada oma loomingulistes töödes.

4. SIHTGRUPP JA ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED 
Sihtgrupp: iluteeninduse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes soovivad omandada fantaasiajumestuse tegemiseks täiendavaid teadmisi ja -oskusi.
Õppe alustamise tingimused: puuduvad

5. ÕPPE MAHT, ÕPPE ÜLESEHITUS, ÕPPEKESKKOND 

Õppe maht ja ülesehitus: : 6 akadeemilist tundi, millest teooriat 2 akadeemilist tundi ja praktikat koolituskeskkonnas 4 akadeemilist tundi.
Õppekeskkond: Kool asub Pärnus, aadressil A.H.Tammsaare pst 41-M6 Pärnu, teisel korrusel. Üldpinna ligikaudne suurus 80 ruutmeetrit. Koolitusruumid jagunevad – koolituskeskus (max.12 õppekohta), fotostuudio, 1 kontoriruum, 1 laoruum, kööginurk, WC. Õpe toimub hea valgustusega peeglitega varustatud õppestuudios. Valgustust on võimalik ümber lülitada külmaks valguseks, kui soojaks valguseks. Erinevatele kõrgustele seadistatavad klienditoolid.Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud kosmeetika ja vahendid (va. pintslid) praktilise osa jaoks.

6. ÕPPEPROTSESSI KIRJELDUS, sh ÕPPE SISU, ÕPPEMEETODID
Auditoorne töö 2AK /Loeng sh. näidisjumestus/
Näidisjumestuse teema tutvustus, toodete valik vastavalt näonahale, ülevaade erinevatest näokujudest ja nende korrigeerimise võimalustest jumestusega, värvide ning stiili valimine lähtudes modellist, meigipõhja, modelleeringu, kulmu- ja ruumise huulejumestuse tegemine fantaasiajumestuses, šabloonide tegemine ja kasutamine.
Koolitaja räägib teooriat ning samaaegselt teeb modellil näidismeigi, demonstreerides erinevaid tehnikaid ja võtteid.

Praktika koolituskeskkonnas 4AK /Praktiline jumestamine
Auditoorses töös saadud teadmiste omandamine, toodete valik, jumestuse terviklik nägemus lähtudes modelli isikupärast ja fantaasiajumestuse eesmärgist, jumestuse teostamine.

7. hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

hindamismeetod hindamiskriteerium 
Praktiline töö: Õppija demonstreerib praktiliselt jumestuse tegemist arvestades modelli eripärade ja soovidegaÕppija põhjendab töös kasutatavate toodete, vahendite ja võtete valikut, rakendab õpitud töövõtteid ning järgib tööohutuse ja hügieeninõudeid;

8. VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

9. KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Jumestaja/grimeerija haridus, töökogemus jumestajana.