Täienduskoolitusasutuse nimetus: ATELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE

 1. ÕPPEKAVA NIMETUS:
  Profimeigi Baaskursus Beauty Modul, tase 1 (algajale)
 1. ÕPPEKAVARÜHMA JA ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS

Alus õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus

Õppekava koostamise alus: 4. taseme jumestaja kutsestandardi kompetentsid

 1. EESMÄRK JA ÕPPIVÄLJUNDID

Eesmärk: Võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks iluteeninduse valdkonnas jumestuskunstnikuna ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija:

 1. valmistab ette töökoha, teab korrektse välimuse, hügieeni ja jumestaja tööeetika põhimõtteid
 2. teab levinumaid näonaha probleeme ja haiguseid ning nende iseloomulikke tunnuseid, nahahaiguste nakkusohtlikkust ja nende vältimise võimalusi
 3. tunneb värvi-ja valgusõpetust (valguse-ja varju teooria, värviring, värvitüübiteooria) ja rakendab neid jumestuse toestamisel
 4. oskab analüüsida kliendi näoproportsioone ja vajadusel neid korrigeerida jumestusega
 5. valib jumestamiseks sobivad tooted ja vahendid, lähtudes kliendi näonaha tüübist ja seisukorrast, kliendi east, naha värvi alatoonist, jumestuse eesmärgist ja kliendi soovist
 6. oskab soovitada kliendile näohoolduse -ja jumestustooteid
 7. oskab joonistada jumestusele kavandi ja kavandeid lugeda
 8. oskab teostada erinevaid jumestusliike: päeva-,anti-age-, õhtu-, lava-, fantaasia-, foto-, pruudi ja peigmehe jumestust
 9. on orienteeritud kvaliteetsete töötulemuste saavutamisele ning hoiab end kursis uute suundade, toodete ja tehnoloogiatega jumestamise vallas
 10. on teenindades salliv ja tolerantne, arvestab kleindi soove ja vajadusi ning vastutab oma töö lõpptulemuse eest
 11. oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd
 12. omab ülevaadet jumestaja erialal tööjõuturul toimuvast ja teab oma teenuste turundamise võimalustest
 13. omandab baasteadmised oma ettevõtte käivitamiseks ja jätkusuutlikuks jätkamiseks
 14. oskab hankida ja analüüsida eriala puudutavat teavet ja väärtustab jumestaja eriala

4. SIHTGRUPP JA ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED

Sihtgrupp: iluteeninduse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes soovivad omandada jumestuse tegemiseks baasteadmisi ja -oskusi.

Õppe alustamise tingimused:  eriala õppekavale võib asuda õppima isik alates 18. eluaastast. Õpilane võetakse kooli vastu registreerimiseavalduse alusel. Lõpliku otsuse kooli vastuvõtmise koht teeb kooli pidaja. Poolte vahel sõlmitakse leping.

5. ÕPPE MAHT, ÕPPE ÜLESEHITUS, ÕPPEKESKKOND JA ÕPPIVÄLJUNDID

Õppe maht ja ülesehitus: 144 akadeemilist tundi, millest kontaktõpet 114 akadeemilist tundi (teooriat 23 AK, praktikat 91 AK) ja iseseisvat tööd kodus 30 akadeemilist tundi.

Õppekeskkond: Kool asub Pärnus, aadressil A.H.Tammsaare pst 41-M6 Pärnu, teisel korrusel. Üldpinna ligikaudne suurus 80 ruutmeetrit. Koolitusruumid jagunevad – koolituskeskus (max.12 õppekohta), fotostuudio, 1 kontoriruum, 1 laoruum, kööginurk, WC. Õpe toimub hea valgustusega peeglitega varustatud õppestuudios. Valgustust on võimalik ümber lülitada külmaks valguseks, kui soojaks valguseks. Erinevatele kõrgustele seadistatavad klienditoolid.Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud kosmeetika praktilise osa jaoks. Neljandaks õppepäevaks peavad olema õpilasel isiklikud töövahendid (pintslid, svamm, puudripadi, spaatel ja palett, pintslipuhastusvahend).

6. ÕPPEPROTESSI KIRJELDUS, sh ÕPPE SISU, ÕPPEMEETODID JA –MATERJALID

6.1 Kooli kodukord ja sissejuhatus erialasse

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 2 AKKooli koduleht, -facebook. Tunniplaani põhimõtted. Õppematerjalid ja – vahendid ning nende kättesaadavus. Õpilast puudutav dokumentatsioon. Kooli kodukord, õppekorraldusealused (hindamine, eksami korraldus, praktika, kooli lõpetamine). Erinevad õpimeetodid (loengud, praktikatunnid, iseseisev teoreetiline ja praktiline töö). Kodutööde üldised koostamise, esitamise ja hindamise põhimõtted. Jumestaja kutsestandardist (tase 4). Kutseeksami sooritamisest. Tootekulu arvutamise olulisusest. Kasutatavad töövahendid ja tooted (erinevad pintslid, svammid jne., erinevate toodete tekstuurid).Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 4AKÜlevaade töövahenditest. Meigipõhjade koodilugemine. Meigipõhja pealekandmine arvestades kleindi näonaha tüüpi ja alatooni.Praktiline ülesanne õpetaja juhendamisel

6.2 Jumestuse teooria

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 1 AKSissejuhatus erialasse. Jumestaja elukutsest. Jumestaja tööeetika. Jumestaja töökeskkond (töökoha valgustus, töötool, laua korrashoid, ruumide korrashoid). Erinevad jumestusliigid (ülevaade jumestusliikide erinevustest ja eesmärkidest). Kliendisuhtlus (aegade broneerimine, kliendi vastuvõtmine, jumestuse eesmärgi ja soovide väljaselgitamine, tööprotsessist ülevaate andmine, kliendikaardi olulisusest). Töövahendite ja toodete hügieen (pintslite, svammide jne. vahendite hooldamine ja puhastamine, toodete säilitamine ja puhtuse hoidmine). Jumestustoodete põhilised koostisosad. Allergeenid jumestustoodetes. Jumestamise ajaloost (ülevaade erinevatest kümnenditest 1900-2000)Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 5 AKTöölaua ettevalmistus, kliendi ettevalmistus jumestamiseks, kliendi soovide väljaselgitamine enne jumestust, meigipõhja (kreemjate ja kuivade puudrite) pealekandminePraktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 3 AKTööks vajalike vahendite ja toodete (koos erineva toonivalikuga) nimekirja koostamineIseseisev töö kodus

6.3 Ettevõtlus ja turundus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 1 AKBaasteadmised ettevõtte käivitamiseks. Ettevõtte jätkusuutlik toimimine. Ettevõtluse vormid. Äriühingu asutamine ja registreerimine. Maksud ja aruandlus ettevõtluses. Koostööpartnerite leidmine. Turunduse põhialused. Sotsiaalmeedia kasutamine turunduslikel eesmärkidel. Tulude/kulude arvestus. ToetusprogrammidLoeng
Praktika koolituskeskkonnas 5 AKMõelda ja arutleda grupis teemal “Jumestaja kui ettevõtja”. Märksõnad: milline ettevõtlus vorm valida, millistel eesmärkidel, kuidas ennast mitmekülgselt rakendada, millised on minu väljavaated jumestajana tööturul. Loodud veebiplatvormi sisuanalüüs. Jumestaja prognoositavad kulud.Praktiline töö õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 2 AKMinu, kui jumestaja prognoositavad alustamise kulud. Tegevuskava. Äriühingu vorm, nimi.Iseseisev töö kodus

6.4 Näo- ja nahaõpetus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 2 AKNäo lihased ja luustik. Naha pH tase. Näonaha probleemid, allergiad ja haigused. Näonaha hooldus. Näo proportsiooniõpetus (näo proportsionaalne jaotus). Erinevad näo- ja silmakujud ning nende korrigeerimise võimalustest jumestusega. Erinevad näonaha tüübid. Näonaha ettevalmistus jumestamiseks. Toodete valimine vastavalt näonahale. Näonaha puhastus peale jumestamist. Valguse ja varju kasutamine jumestamises (esiletoomine ja sügavuse andmine, ruumilususe loomine) Vertikaalne ja horisontaalne silmajumestuseskeem.Loeng ja demojumestus
Praktika koolituskeskkonnas     4AKNäokuju ja -naha analüüsimine, näonaha ettevalmistus jumestamiseks, toodete valimine vastavalt näonahale, näokuju modelleerimine jumestusega, erinevate silma-, huule-, kulmukujude korrigeerimine jumestusega. Modelleerimine. Valguse ja varju kasutamine jumestamises (esiletoomine ja sügavuse andmine, ruumilususe loomine). Näo modelleerimine (kreemjate ja kuivade toodetega). Horisontaalne silmajumestuseskeem.Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel

6.5 Päevajumestus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 1AKPäevajumestuse eripärad. Toodete valik päevajumestuses.  Meigipõhi ja modelleerimine (kreemjate ja kuivade toodetega). Valguse ja varju kasutamine jumestamises (esiletoomine ja sügavuse andmine, ruumilususe loomine). Silmajumestus (vertikaalne silmajumestuse jaotus). Huulejumestus päevajumestuses. Ripsmetutikute kasutamine.Loeng ja demojumestus
Praktika koolituskeskkonnas 5     AKPäevajumestuse teostamine modellil. Meigipõhi ja modelleerimine (kreemjate ja kuivade toodetega). Valguse ja varju kasutamine jumestamises (esiletoomine ja sügavuse andmine, ruumilususe loomine). Silmajumestus (vertikaalne silmajumestuse jaotus). Huulejumestus päevajumestuses. Ripsmetutikute kleepimine.Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 3 AKPraktilise töö analüüs fotolt. Kooli poolt antud kavandile silmajumestuseskeemide joonistamine (vertikaalne ja horisontaalne)Iseseisev töö kodus

6.6 Kavandi joonistamine 

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Praktika koolituskeskkonnas 6AKHajutamine. Kavandi joonistamine paberile pliiatsite ja toodetega. Näokujude modelleerimine kavandil. Silmajumestuseskeemide joonistamine kavandile.Praktiline joonistamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 3 AKKavandite joonistamineIseseisev töö kodus

6.7 Graafika jumestuses

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 1 AKErinevad kulmukujud ja nende korrigeerimine jumestusega. Lainerijoone õpetus. Laineri pealekandmistehnikad. Erinevad huulekujud ja nende korrigeerimine. Kunstripsmete kasutamine (ribaripsemed ja ripsmetutikud).Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 5     AKKulmude korrigeerimine jumestamisega. Erinevate lainerite joonistamine. Laineri tehnikad. Huulte proportsionaalsus. Ripsmete kleepimine (tutikud, ribaripsemed)Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel

6.8 Värvi- ja valgusõpetus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 2 AKVärviteooria ja värviring. Värviringi kasutamine jumestamises (neutraliseerimine, vastandvärvide mõju, soojad ja külmad toonid). Värvitoonide valik  4 erinevat värvitüüpi (suve-, kevade-, sügise-, ja talve värvitüüp). 4 erineva värvitüübi jumestustoonide ja -stiili valik. Kliendi naha- ja juuksealatooni analüüsimine. Põseruuži, lauvärvide ja huulepulga tooni valimine. Valguse ja varju kasutamine jumestamises (esiletoomine ja sügavuse andmine, ruumilususe loomine). Silmajumestustehnika: vertikaalneLoeng
Praktika koolituskeskkonnas 4 AKIluvigade neutraliseerimine, näo modelleerimine (kreemjate ja kuivade toodetega), sobiliku põseruuži, lauvärvi ja huulepulga tooni valimine vastavalt värvitüübile ja pealekandmine. Silmajumestustehnika: vertikaalnePraktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 2 AKPraktilise töö analüüs fotolt.  Määra värvitüüp ja selle järgi temale sobilikud värvitoonid.Iseseisev töö kodus

6.9 Õhtujumestus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 1 AKÕhtujumestuse eripärad. Toodete ja toonide valik õhtujumestuses. Meigipõhi ja tugevam modelleerimine. Silmajumestus (horisontaalne, värviline). Kunstripsmete lisamine. Lainerijoon. Kauakestev ja modelleeritud huulejumestus.Loeng ja demojumestus
Praktika koolituskeskkonnas 5     AKÕhtujumestuse tegemine. Horisontaalne/värvilinePraktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 3 AKPraktilise töö analüüs fotolt ja selle kajastamine veebiplatvormil. Näidispiltide otsimine järgmiseks tunniks (suitsusilm)Iseseisev töö kodus

6.10 Õhtujumestus/ Suitsusilm

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 1 AKÕhtujumestuse eripärad. Toodete ja toonide valik õhtujumestuses. Meigipõhi ja tugevam modelleerimine. Silmajumestus (suitsusilm). Kunstripsmete lisamine. Lainerijoon. Kauakestev ja modelleeritud huulejumestus.Loeng ja demojumestus
Praktika koolituskeskkonnas 5     AKÕhtujumestuse tegemine. SuitsusilmPraktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 3 AKPraktilise töö analüüs fotolt ja selle kajastamine veebiplatvormil. Näidispiltide otsimine lavajumestuseks.Iseseisev töö kodus

6.11 Lavajumestus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 2 AKLavajumestuse eripärad. Toodete ja toonide valik lavajumestuses. Kauapüsiv meigipõhi, tugevam modelleering. Huulejumestus.Loeng ja demojumestus
Praktika koolituskeskkonnas 4     AKKauapüsiva lavajumestuse tegemine. Tugevalt modelleeritud meigipõhi. Huulejumestus, mis toetab tervikut.Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 2 AKPraktilise töö analüüs ja selle kajastamine veebiplatvormil.Iseseisev töö kodus 

6.12 Pruudijumestus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 2 AKPruudijumestuse eripärad. Proovijumestuse eripärad. Toodete ja toonide valik pruudijumestuses. Ühtlane meigipõhi ja modelleerimine. Silmajumestus. Huulejumestus. Peigmehe jumestusLoeng ja demojumestus
Praktika koolituskeskkonnas 10     AKPruudi- ja peigmehe jumestuse tegeminePraktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 3 AKPraktilise töö analüüs ja selle kajastamine veebiplatvormil, pruudijumestuseks ettevalmistamine (tervikliku jumestuse idee ja kontseptsioon, näidispiltide otsimine)Iseseisev töö kodus

6.13 Anti-age ja prillikandja jumestus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 1 AKEaga kaasnevad iseärasused näojoontes ja –nahal. Eaka naha ettevalmistus jumestamiseks. Iseärasuste korrigeerimine jumestamisega. Meigipõhi ja modelleerimine. Näonaha ja kortsude visuaalne tõstmine. Silmajumestus pealelangevatele laugudele. Kulmujoone taastamine jumestamisega. Huulekontuuri taastamine jumestamisega. Prillikandja jumestuse eripärad.  Silmajumestus prillikandjatele (+/- prillidele).Loeng ja demojumestus
Praktika koolituskeskkonnas 4AKAnti-ageing jumestus, 55+ vanuses modellilePraktiline jumestamine õpetaja juhendamisel

6.14 Silmajumestustehnikad (kordamine)

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 1 AKkonsultatsioon juhendajaga, millist silmajumestustehnikad soovib teostadaKonsultatsioon
Praktika koolituskeskkonnas 3     AKVabalt valitud silmajumestustehnika teostamine koos tervikliku jumestusega.Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel

6.15 Fantaasiajumestus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 2 AKKlassikalise silma- ja huulejumestuse arendamine fantaasiajumestuseks;  efektvärvide kasutamine (glittrid, särad, satiinid), erinevad tekstuurid ja lisandid, lähtuvalt jumestuse eesmärgist.Loeng ja demojumestus
Praktika koolituskeskkonnas 4     AKFantaasijumestuse terviklik teostus, lähtudes modelli isikupärast ja fantaasiajumestuse eesmärgist.Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel

6.16 Fotojumestus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 1 AKFotojumestuse eripärad. Must-valge/värviline foto. Fotojumestuse liigid.

Toodete ja toonide valik fotojumestuses. Silmajumestus (mattide ja poolmattide värvide kasutamine). Koostööst fotograafiga. Fotosessiooniks ettevalmistamine

Loeng ja konsultatsioon
Praktika koolituskeskkonnas 6 AKFotojumestuse tegemine õpetaja antud kavandi järgi, koostöö fotograafiga, fotol töö analüüsimine ja korrektuuride tegemine. Kavandi lugemise oskus. Töö aega jõudmine.Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 3 AKKavandi lugemine, planeerimine, ajastamine.Iseseisev töö kodus

6.17 Kordamine

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 3 AKÜlevaade ja kordamine õpitustLoeng
Praktika koolituskeskkonnas 11     AKPraktiliseks eksamitööks harjutamine. Proovieksam. EksamPraktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 3 AKPortfoolifotod. Eksamiks ettevalmistus. Kavand.Iseseisev töö kodus

7. hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

hindamismeetod hindamiskriteerium
Kontakttundides osalemineEksamieeldus 3 portfooliofotot. Õpilane on täitnud õppeprogrammi, osalenud vähemalt 80 AK tunnis kontaktõppes, teostanud praktilised tööd ja kodused tööd.
Teoreetiline eksam (teooriatest)Sooritatud positiivsele tulemusele. Eksam loetakse sooritatuks, kui on õigesti vastatud vähemalt 70% küsimustest (35p).
Praktiline eksam: Õppija demonstreerib praktiliselt jumestuse tegemist.Sooritatud positiivsele tulemusele. Eksam loetakse sooritatuks, kui jumestuse hindamistulemus on vähemalt 70%, lähtudes komisjoniliikmete keskmisest hindest.

8. ÕPPEMATERJAL Igale õppijale antakse esimesel koolipäeval baaskursuse õpik (70lk). Õppematerjal sisaldab teooriamaterjali, jooniseid,skeeme ja fotomaterjale.

9.KURSUSE LÕPETAMINE
EKSAMIEELDUS – õpilane on täitnud õppeprogrammi, osalenud vähemalt 80 AK tunnis kontaktõppes-teostanud praktilised tööd, teostanud kodusedtööd.

TEOORIAEKSAM-kirjaliktest,mille sooritamiseks on aega 45minutit. Makismaalne tulemus 50 punkti. Eksam loetakse sooritatuks, kui on õigesti vastatud vähemalt 70% küsimustest (35p). NB! Testi sooritamise ajal ei või sooritajad omavahel teha koostööd ning kasutada mistahes kõrvalisi materjale, sh arvuteid jm elektroonilisi vahendeid. Taoliste katsete või juhtumite korral vastav testi sooritaja kõrvaldatakse ja tema test loetakse mittesooritatuks.

PRAKTILINE EKSAM – Õhtujumestus, mille sooritamiseks on aega 1,5 h. Tööd hindab 3liikmeline eksamikomisjon, hinnates:
a) lõpptulemuse vastavust eesmärgile, max.10 punkti
b) tehnilist teostust, max.10 punkti
c) töö teostamise puhtust, max.10 punkti
Eksam loetakse sooritatuks, kui eksamitöö hindamistulemus on vähemalt 70%, lähtudes 3liikmelise komisjoniliikmete keskmisest hindest.

Õhtujumestuse teostamise nõuded eksmiks: 

1. valib jumestamiseks sobivad tooted, lähtudes kliendi näonaha tüübist ja seisukorrast, kliendi east, nahavärvi alatoonist ja jumestuse eesmärgist
2. modelleerib meigipõhja
3. rakendab värviteooriat (huulepulga, lauvärvide ja põseruuži toonide valikul)
4. kasutab silmajumestuses vähemalt 3 erinevat värvitooni, lubatud on kasutada efektvärve (särad, glitrid, satiinid) 
5. valib ja paigaldab iseseisvalt kunstripsmed ja modelleerib kulmud
6. oskab põhjendada kasutatavate toodete, vahendite ja tehnikate valikut 
7. hoiab töölaua jumestamise ajal puhtana 

10. VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

11. KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON

Jumestaja/grimeerija/pedagoogiline haridus, töökogemus jumestajana.