Täienduskoolitusasutuse nimetus: ATELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE

1. ÕPPEKAVA NIMETUS: AIRBRUSH JUMESTUS
Individuaalõpe: maksimaalne õppijate arv koolitusel-3 õpilast

2. ÕPPEKAVARÜHM JA ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Alus õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus
Õppekava koostamise alus: puudub

3. EESMÄRK JA ÕPIVÄLJUNDID
Eesmärk: koolituse läbinu oskab teostada jumestuse airbrushi kasutades.
Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija:
1. oskab käsitleda airbrushi;
2. tunneb erinevaid kompressoreid, püstoleid, tooteid ja nende tööpõhimõtteid;
3. valib jumestamiseks sobivad tooted, lähtudes kliendi näonaha tüübist ja seisukorrast, kliendi east, nahavärvi alatoonist;
4. ühtlustab ja modelleerib meigipõhja airbrushiga;
5.  teostab silma/huule/kulmumeigi airbrushi ja pintslitega;
6. kasutab 3D tehnikat huulejumestuses;
7. tunneb värviteooriat (huulepulga, lauvärvide ja põseruuži toonide valik).

4. SIHTGRUPP JA ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED 
Sihtgrupp: iluteeninduse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes soovivad omandada airbrush tehnikaga tegemiseks vajalikke teadmisi ja -oskusi.

5. ÕPPE MAHT, ÕPPE ÜLESEHITUS, ÕPPEKESKKOND 

Õppe maht ja ülesehitus: : 9 akadeemilist tundi, millest teooriat 3 akadeemilist tundi ja praktikat koolituskeskkonnas 6 akadeemilist tundi.
Õppekeskkond: Kool asub Pärnus, aadressil A.H.Tammsaare pst 41-M6 Pärnu, teisel korrusel. Üldpinna ligikaudne suurus 80 ruutmeetrit. Koolitusruumid jagunevad – koolituskeskus (max.12 õppekohta), fotostuudio, 1 kontoriruum, 1 laoruum, kööginurk, WC. Õpe toimub hea valgustusega peeglitega varustatud õppestuudios. Valgustust on võimalik ümber lülitada külmaks valguseks, kui soojaks valguseks. Erinevatele kõrgustele seadistatavad klienditoolid..Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud kosmeetika ja vahendid (va. pintslid) praktilise osa jaoks.

6. ÕPPEPROTSESSI KIRJELDUS, sh ÕPPE SISU, ÕPPEMEETODID
Auditoorne töö 3AK /Loeng sh. näidisjumestus/

Airbrush-püstoli ja kompressori käsitlemine (erinevad kompressorid, püstolid ja nende tööpõhimõte, kokku- ja lahtivõtmine, surve reguleerimine, puhastamine ja hooldamine). Erinevad airbrush tooted (vee baasil/silikooni baasil) ja nende kasutamine. Värvide vahetamine. Toodete valik vastavalt jumestuse eesmärgist, värvide ning stiili valimine lähtudes jumestuse eesmärgist. Jumestuse teostamine airbrush tehnikaga. Ühtlane meigipõhi airbrushiga. Iluvigade peitmine airbrushiga. Modelleerine (highlight & contour) airbrushiga. Silma/huule/kulmumeigi võimalused airbrushiga. Silmajumestus Make-Up Atelieri 5-se lauvärvipaletiga. Šabloonid, trafaretid jms. abivahendite kasutamine. Huulte modelleerimine (3D huulemeik). Värviteooria (huulepulga, lauvärvide ja põseruuži toonide valik). Koolitaja räägib teooriat ning samaaegselt teeb näidismeigi, demonstreerides erinevaid tehnikaid ja võtteid.

Praktika koolituskeskkonnas 6AK /Praktiline jumestamine/
Auditoorses töös saadud teadmiste omandamine praktiliselt. Airbrush püstoli kokku- ja lahtivõtmine, surve reguleerimine, puhastamine ja hooldamine. Toodete valik, jumestuse terviklik nägemus lähtudes kliendi isikupärast ja jumestuse eesmärgist. Šabloonide ja trafaretide kasutamine.  Harjutamine paberil. Tervikliku jumestuse teostamine airbrushiga modellil.

7. hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

hindamismeetod hindamiskriteerium 
Praktiline töö: Õppija demonstreerib praktiliselt jumestuse tegemist arvestades jumestuse eesmärki kui ka kliendi iseärasuste ja soovidega.Õppija põhjendab töös kasutatavate toodete, vahendite ja võtete valikut, rakendab õpitud töövõtteid ning järgib tööohutuse ja hügieeninõudeid;

8. VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

9. KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Jumestaja haridus ja töökogemus jumestajana.