Täienduskoolitusasutuse nimetus: ATELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE

1. ÕPPEKAVA NIMETUS: TV-GRIMM

2. ÕPPEKAVARÜHM JA ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Alus õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus
Õppekava koostamise alus: puudub

3. EESMÄRK JA ÕPIVÄLJUNDID
Eesmärk: koolituse läbinu oskab teha tv-grimmi
Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija:

1. tunneb tv-grimmi eripärasid (toodete ja toonide valik);
2. oskab teha tv-grimmi (jumestus ja soengu korrigeerimine) nii naisele kui mehele;
3. oskab lähtuda jumestuse teostamisel telesaate formaadist, artisti isikupärast (näonaha toonist, -tüübist ja näokujust, juuksevärvist) või loodavast karakterist;
4. teab televisiooniprojektis töötamise eripärasid (aja planeerimine vastavalt võttegraafikule, jumestaja eetika ja käitumine võtteplatsil, koostöö telemeeskonnas);
5. oskab kombineerida erinevaid jumestustehnikaid, lisaks käte ja dekoltee grimm;
6. oskab analüüsida läbi monitori tv-grimmi ja teha vajalike korrektiive

4. SIHTGRUPP JA ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED 
Sihtgrupp: iluteeninduse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes soovivad omandada tv-grimmi tegemiseks täiendavaid teadmisi ja -oskusi.
Õppe alustamise tingimused: läbinud profimeigi koolituse (algtase).

5. ÕPPE MAHT, ÕPPE ÜLESEHITUS, ÕPPEKESKKOND 

Õppe maht ja ülesehitus: : 6 akadeemilist tundi, millest teooriat 2 akadeemilist tundi ja praktikat koolituskeskkonnas 4 akadeemilist tundi.
Õppekeskkond: Kool asub Pärnus, aadressil A.H.Tammsaare pst 41-M6 Pärnu, teisel korrusel. Üldpinna ligikaudne suurus 80 ruutmeetrit. Koolitusruumid jagunevad – koolituskeskus (max.12 õppekohta), fotostuudio, 1 kontoriruum, 1 laoruum, kööginurk, WC. Õpe toimub hea valgustusega peeglitega varustatud õppestuudios. Valgustust on võimalik ümber lülitada külmaks valguseks, kui soojaks valguseks. Erinevatele kõrgustele seadistatavad klienditoolid.Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud kosmeetika ja vahendid (va. pintslid) praktilise osa jaoks.

6. ÕPPEPROTSESSI KIRJELDUS, sh ÕPPE SISU, ÕPPEMEETODID
Auditoorne töö 2AK /Loeng sh. näidisjumestus/
Tv-grimmi eripärad toodete, toonide ja tehnikate valikul, jumestuse ja soengu eesmärk lähtuvalt telesaate formaadist ja artisti isikupärast või karakterist, televisioonitöö eripärad (aja planeerimine, töötamine võtteplatsil, koostöö telemeeskonnas), käte ja dekoltee grimm, tv-grimmi analüüsimine ja korrektiivide tegemine.
Koolitaja räägib teooriat ning samaaegselt teeb modellil näidismeigi, demonstreerides erinevaid tehnikaid ja võtteid.

Praktika koolituskeskkonnas 4AK /Praktiline jumestamine
Auditoorses töös saadud teadmiste omandamine, toodete ja tehnikate valik, tv-grimmi terviklik teostamine lähtudes kliendi isikupärast ja grimmi eesmärgist, töö naismodellil ja meesmodellil.

7. hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

hindamismeetod hindamiskriteerium 
Praktiline töö: Õppija demonstreerib praktiliselt jumestuse tegemist vastavalt eesmärgile (Tv-grimm)Õppija põhjendab töös kasutatavate toodete, vahendite ja võtete valikut, rakendab õpitud töövõtteid ning järgib tööohutuse ja hügieeninõudeid;

8. VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

9. KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Jumestaja/grimeerija haridus, töökogemus jumestajana.