Täienduskoolitusasutuse nimetus: ATELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE

1. ÕPPEKAVA NIMETUS: JUMESTUS MOEFOTOLE

2. ÕPPEKAVARÜHM JA ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Alus õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus
Õppekava koostamise alus: puudub

3. EESMÄRK JA ÕPIVÄLJUNDID
Eesmärk: koolituse läbinu oskab teha jumestust moefotole
Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija:

1. valib jumestamiseks sobivad tooted, lähtudes kliendi näonaha tüübist ja jumestuse eesmärgist (must/valge või värvifoto);
2. oskab teostada moefoto jumestust (meigipõhi, silmad, huuled, kulmud);
3. modelleerib meigipõhja;
4. tunneb moefoto jumestuse värvide ja tekstuuride eripärasid
5. on kursis hooaja trendidega ja oskab neid oma töös rakendada
6. mõistab moemeigi eripärasid ja koostööd fotograafiga

4. SIHTGRUPP JA ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED 
Sihtgrupp: iluteeninduse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes soovivad omandada moefoto jumestuse tegemiseks täiendavaid teadmisi ja -oskusi.
Õppe alustamise tingimused: läbinud profimeigi koolituse (algtase).

5. ÕPPE MAHT, ÕPPE ÜLESEHITUS, ÕPPEKESKKOND 

Õppe maht ja ülesehitus: : 7 akadeemilist tundi, millest teooriat 2 akadeemilist tundi ja praktikat koolituskeskkonnas 5 akadeemilist tundi.
Õppekeskkond: Kool asub Pärnus, aadressil A.H.Tammsaare pst 41-M6 Pärnu, teisel korrusel. Üldpinna ligikaudne suurus 80 ruutmeetrit. Koolitusruumid jagunevad – koolituskeskus (max.12 õppekohta), fotostuudio, 1 kontoriruum, 1 laoruum, kööginurk, WC. Õpe toimub hea valgustusega peeglitega varustatud õppestuudios. Valgustust on võimalik ümber lülitada külmaks valguseks, kui soojaks valguseks. Erinevatele kõrgustele seadistatavad klienditoolid. Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud kosmeetika ja vahendid (va. pintslid) praktilise osa jaoks.

6. ÕPPEPROTSESSI KIRJELDUS, sh ÕPPE SISU, ÕPPEMEETODID
Auditoorne töö 2AK /Loeng sh. näidisjumestus/
Toodete valik fotojumestusele vastavalt näonahale, ülevaade erinevatest näokujudest ja nende korrigeerimise võimalustest jumestusega, värvide ning stiili valimine lähtudes fotojumestuse eesmärgist, meigipõhja, modelleeringu, silma, kulmu- ja huulejumestuse tegemine fotojumestuses, ülevaade hooaja meigitrendidest ja nende rakendamisest oma töös, fotograafiga koostöö tegemise aspektid.
Koolitaja räägib teooriat ning samaaegselt teeb näidismeigi, demonstreerides erinevaid tehnikaid ja võtteid.

Praktika koolituskeskkonnas 5AK /Praktiline jumestamine + koostöö fotograafiga/
OSA I:  Auditoorses töös saadud teadmiste omandamine, toodete valik, jumestuse terviklik nägemus lähtudes kliendi isikupärast ja foto eesmärgist, jumestuse teostamine.
OSA II: Fotostuudios meigi säilitamine ja vajadusel korrektiivide tegemine.Töö kontrollimine läbi fotokaamera/kuvari. Praktiline koostöö fotograafi juhendamisel.

7. hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

hindamismeetod hindamiskriteerium 
Praktiline töö: Õppija demonstreerib praktiliselt jumestuse tegemist arvestades moefotojumestuse eripärasid.Õppija põhjendab töös kasutatavate toodete, vahendite ja võtete valikut, rakendab õpitud töövõtteid ning järgib tööohutuse ja hügieeninõudeid;
 

Foto

Jumestus on tehtud korrektselt, vastavalt  foto eesmärgile.

8. VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

9. KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Jumestaja haridus, töökogemus jumestajana.