Täienduskoolitusasutuse nimetus: ATELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE

 1. ÕPPEKAVA NIMETUS:
  Jumestuskunstniku baaskursus
 1. ÕPPEKAVARÜHMA JA ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS

Alus õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus

Õppekava koostamise alus: 4. taseme jumestaja kutsestandardi kompetentsid

 1. EESMÄRK JA ÕPPIVÄLJUNDID

Eesmärk: Võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks iluteeninduse valdkonnas jumestuskunstnikuna ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija:

 1. valib jumestamiseks sobivad tooted, lähtudes kliendi näonaha tüübist ja seisukorrast, kliendi east, naha värvi alatoonist, jumestuse eesmärgist ja kliendi soovist;
 2. oskab teostada erinevaid jumestusliike: päeva-, anti-age-, õhtu-, lava-, fantaasia-, foto-, pruudi ja peigmehe jumestust
 3. on orienteeritud kvaliteetsete töötulemuste saavutamisele
 4. oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd
 5. omandab baasteadmised oma ettevõtte käivitamiseks ja edukaks (jätkusuutlikuks) jätkamiseks
 6. oskab hankida ja analüüsida eriala puudutavat teavet
 7. väärtustab jumestaja eriala ning arendab enda oskusi

 

 1. SIHTGRUPP JA ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED

Sihtgrupp: iluteeninduse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes soovivad omandada jumestuse tegemiseks baasteadmisi ja -oskusi.

Õppe alustamise tingimused: Jumestuskunstniku eriala õppekavale võib asuda õppima isik alates 18. eluaastast ja kelle tervislik seisund võimaldab õppida ning töötada valitud erialal. Õpilane võetakse kooli vastu registreerimiseavalduse ja individuaalse vestluse alusel. Lõpliku otsuse kooli vastuvõtmise koht teeb kooli pidaja. Poolte vahel sõlmitakse leping.

 1. ÕPPE MAHT, ÕPPE ÜLESEHITUS, ÕPPEKESKKOND JA ÕPPIVÄLJUNDID

Õppe maht ja ülesehitus: 139 akadeemilist tundi, millest kontaktõpet 107 akadeemilist tundi (teooriat 24 AK, praktikat 83 AK) ja iseseisvat tööd kodus 32 akadeemilist tundi.

Õppekeskkond: Kool asub Pärnus, aadressil A.H.Tammsaare pst 41-M6 Pärnu, teisel korrusel. Üldpinna ligikaudne suurus 80 ruutmeetrit. Koolitusruumid jagunevad – koolituskeskus (max.12 õppekohta), fotostuudio, 1 kontoriruum, 1 laoruum, kööginurk, WC. Õpe toimub hea valgustusega peeglitega varustatud õppestuudios. Valgustust on võimalik ümber lülitada külmaks valguseks, kui soojaks valguseks. Erinevatele kõrgustele seadistatavad klienditoolid.Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud kosmeetika praktilise osa jaoks. Neljandaks õppepäevaks peavad olema õpilasel isiklikud töövahendid (pintslid, svamm, puudripadi, spaatel ja palett, pintslipuhastusvahend).

 1. ÕPPEPROTESSI KIRJELDUS, sh ÕPPE SISU, ÕPPEMEETODID JA –MATERJALID

6.1. ÜLDÕPINGUD

6.1.1. Kooli kodukord ja sissejuhatus erialasse

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 2 AKKooli koduleht, -facebook. Tunniplaani põhimõtted. Õppematerjalid ja – vahendid ning nende kättesaadavus. Õpilast puudutav dokumentatsioon. Kooli kodukord, õppekorraldusealused (hindamine, eksami korraldus, praktika, kooli lõpetamine). Erinevad õpimeetodid (loengud, praktikatunnid, iseseisev teoreetiline ja praktiline töö). Kodutööde üldised koostamise, esitamise ja hindamise põhimõtted. Jumestaja kutsestandardist (tase 4). Kutseeksami sooritamisest.Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 4 AKAuditoorses osas õpitu kordamine tootekulu kalkuleerimine (toodete kaalumine, hinna arvestamine). Toodete tutvustus.

 

Praktiline ülesanne õpetaja juhendamisel

6.1.2. Jumestuse teooria

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 2 AKSissejuhatus erialasse. Jumestaja elukutsest. Jumestaja tööeetika. Jumestaja töökeskkond (töökoha valgustus, töötool, laua korrashoid, ruumide korrashoid). Erinevad jumestusliigid (ülevaade jumestusliikide erinevustest ja eesmärkidest). Tootekulu arvutamise olulisusest. Kliendisuhtlus (aegade broneerimine, kliendi vastuvõtmine, jumestuse eesmärgi ja soovide väljaselgitamine, tööprotsessist ülevaate andmine, kliendikaardi olulisusest). Kasutatavad töövahendid ja tooted (erinevad pintslid, svammid jne., erinevate toodete tekstuurid). Töövahendite ja toodete hügieen (pintslite, svammide jne. vahendite hooldamine ja puhastamine, toodete säilitamine ja puhtuse hoidmine). Jumestustoodete põhilised koostisosad. Allergeenid jumestustoodetes. Jumestamise ajaloost (ülevaade erinevatest kümnenditest 1900-2000)Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 4 AKTöölaua ettevalmistus, kliendi ettevalmistus jumestamiseks, kliendi soovide väljaselgitamine enne jumestust, meigipõhja (kreemjate ja kuivade puudrite) pealekandminePraktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 4 AKTööks vajalike vahendite ja toodete (koos erineva toonivalikuga) nimekirja koostamine, kliendikaardi koostamineIseseisev töö kodus

6.1.3 Ettevõtlus ja turundus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 2 AKBaasteadmised ettevõtte käivitamiseks. Ettevõtte jätkusuutlik toimimine. Ettevõtluse vormid. Äriühingu asutamine ja registreerimine. Maksud ja aruandlus ettevõtluses. Koostööpartnerite leidmine. Turunduse põhialused. Sotsiaalmeedia kasutamine turunduslikel eesmärkidel. Tulude/kulude arvestus. ToetusprogrammidLoeng
Praktika koolituskeskkonnas 4 AKMõelda ja arutleda grupis teemal “Jumestaja kui ettevõtja”. Märksõnad: milline ettevõtlus vorm valida, millistel eesmärkidel, kuidas ennast mitmekülgselt rakendada, millised on minu väljavaated jumestajana tööturul. Loodud veebiplatvormi sisuanalüüs. Jumestaja prognoositavad kulud.Praktiline töö õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 4 AKMinu, kui jumestaja prognoositavad alustamise kulud. Tegevuskava. Äriühingu vorm, nimi.Iseseisev töö kodus

6.1.4 Näo- ja nahaõpetus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 2 AKNäo lihased ja luustik. Naha pH tase. Näonaha probleemid, allergiad ja haigused. Näonaha hooldus. Nöo proportsiooniõpetus (näo proportsionaalne jaotus). Erinevad näo-, silma-, huule-, kulmukujud ning nende korrigeerimise võimalustest jumestusega. Erinevad näonaha tüübid. Näonaha ettevalmistus jumestamiseks. Toodete valimine vastavalt näonahale. Näonaha puhastus peale jumestamistLoeng
Praktika koolituskeskkonnas     4AKNäokuju ja -naha analüüsimine, näonaha ettevalmistus jumestamiseks, toodete valimine vastavalt näonahale, näokuju modelleerimine jumestusega, erinevate silma-, huule-, kulmukujude korrigeerimine jumestusega. Modelleerimine. Valguse ja varju kasutamine jumestamises (esiletoomine ja sügavuse andmine, ruumilususe loomine). Näo modelleerimine (kreemjate ja kuivade toodetega)Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 2 AKPraktilise töö analüüs ja selle kajastamine veebiplatvormil, kliendi näonaha analüüs ja soovitused hoolduseks ja sobiliku jumestustooted (info kliendikaardile)Iseseisev töö kodus

6.1.5 Värvi- ja valgusõpetus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 2 AKVärviteooria ja värviring. Värviringi kasutamine jumestamises (neutraliseerimine, vastandvärvide mõju, soojad ja külmad toonid). Kliendi naha- ja juuksealatooni analüüsimine. Põseruuži, lauvärvide ja huulepulga tooni valimine. Valguse ja varju kasutamine jumestamises (esiletoomine ja sügavuse andmine, ruumilususe loomine)Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 4 AKIluvigade neutraliseerimine, näo modelleerimine (kreemjate ja kuivade toodetega), sobiliku põseruuži, lauvärvi ja huulepulga tooni valimine ja pealekandminePraktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 2 AKPraktilise töö analüüs ja selle kajastamine veebiplatvormil, kliendi värvitüübi analüüs ja sobilikud värvitoonid jumestamiseks (info kliendikaardile)Iseseisev töö kodus

6.1.6 Kavandi joonistamine 

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Praktika koolituskeskkonnas 6AKKavandi joonistamine paberile pliiatsitega. Hajutamine.Praktiline joonistamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 2 AKKavandi joonistamine fotojumestuse tunniks.Iseseisev töö kodus

6.1.7 Päevajumestus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 1AKPäevajumestuse eripärad. Toodete valik päevajumestuses

Värvitoonide valik päevajumestuses. 4 erinevat värvitüüpi (suve-, kevade-, sügise-, ja talve värvitüüp). 4 erineva värvitüübi jumestustoonide ja -stiili valik. Meigipõhi ja modelleerimine. Silmajumestus (horisontaalne ja vertikaalne silmajumestuse jaotus). Huulejumestus päevajumestuses

Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 5     AKPäevajumestus, lähtudes 4 erineva värvitüübi käsitlusestPraktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 2 AKPraktilise töö analüüs ja selle kajastamine veebiplatvormil.Iseseisev töö kodus

6.1.8 Graafika jumestuses

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 1 AKErinevad silmakujud ja nende analüüs. Lainerijoone õpetus. Laineri pealekandmistehnikad. Erinevad huulekujud ja nende korrigeerimine. Kunstripsmete kasutamine.Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 5     AKErinevate lainerite joonistamine. Laineri tehnikad. Huulte proportsionaalsus. Ripsmete kleepimine (tutikud, ribaripsemed)Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 2 AKLaineri joonistamise harjutus skeemil. Huulekuju  joonistamine skeemil.Iseseisev töö kodus

6.1.9 Õhtujumestus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 2 AKÕhtujumestuse eripärad. Toodete ja toonide valik õhtujumestuses. Meigipõhi ja modelleerimine. Silmajumestus (horisontaalne ja vertikaalne jaotus, suitsusilm, kunstripsmete lisamine). Lainerijoone tehnikad. Kauakestev ja modelleeritud huulejumestusLoeng
Praktika koolituskeskkonnas 10     AKÕhtujumestuse tegemine. Horisontaalne/suitsusilmPraktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 4 AKPraktilise töö analüüs ja selle kajastamine veebiplatvormil, õhtujumestuseks (horisontaalne, suitsusilm) ettevalmistamine (tervikliku jumestuse idee ja kontseptsioon, näidispiltide otsimine)Iseseisev töö kodus

6.1.10 Fotojumestus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 1 AKFotojumestuse eripärad. Must-valge/värviline foto. Fotojumestuse liigid.

Toodete ja toonide valik fotojumestuses. Silmajumestus (mattide ja poolmattide värvide kasutamine). Koostööst fotograafiga. Fotosessiooniks ettevalmistamine

Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 6 AKFotojumestuse tegemine, koostöö fotograafiga, fotol töö analüüsimine ja korrektuuride tegeminePraktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 3 AKPraktilise töö analüüs ja selle kajastamine veebiplatvormil. Võrdlus kavandiga.Iseseisev töö kodus

6.2.5 Anti-age/prillikandja jumestus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 2 AKEaga kaasnevad iseärasused näojoontes ja –nahal. Eaka naha ettevalmistus jumestamiseks. Iseärasuste korrigeerimine jumestamisega. Meigipõhi ja modelleerimine. Näonaha ja kortsude visuaalne tõstmine. Silmajumestus pealelangevatele laugudele. Kulmujoone taastamine jumestamisega. Huulekontuuri taastamine jumestamisega. Prillikandja jumestuse eripärad.  Silmajumestus prillikandjatele (+/- prillidele).Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 4AKAnti-ageing jumestus, 55+ vanuses modellilePraktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 2 AKPraktilise töö analüüs ja selle kajastamine veebiplatvormil.Iseseisev töö kodus

6.2.6 Lavajumestus /Full Glam/

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 1 AKLavajumestuse eripärad. Toodete ja toonide valik lavajumestuses. Ühtlane meigipõhi ja modelleerimine. Silmajumestus (glittrite, sädeluste kasutamine). HuulejumestusLoeng
Praktika koolituskeskkonnas 5     AKLavajumestuse tegemine /Full Glam/Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 2 AKPraktilise töö analüüs ja selle kajastamine veebiplatvormilIseseisev töö kodus 

6.2.7 Fantaasiajumestus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 1 AKKlassikalise silma- ja huulejumestuse arendamine fantaasiajumestuseks;  efektvärvide kasutamine (glittrid, särad, satiinid), erinevad tekstuurid ja lisandid, lähtuvalt jumestuse eesmärgist.Loeng ja demojumestus
Praktika koolituskeskkonnas 5     AK Fantaasijumestuse terviklik teostus, lähtudes modelli isikupärast ja fantaasiajumestuse eesmärgist.Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 2 AKPraktilise töö analüüs ja selle kajastamine veebiplatvormilIseseisev töö kodus 

6.2.8 Pruudijumestus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 2 AKPruudijumestuse eripärad. Proovijumestuse eripärad. Toodete ja toonide valik pruudijumestuses. Ühtlane meigipõhi ja modelleerimine. Silmajumestus. Huulejumestus. Peigmehe jumestusLoeng, õpetaja demonstreerib tervikliku jumestuse
Praktika koolituskeskkonnas 8     AKPruudi- ja peigmehe jumestuse tegeminePraktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 2 AKPraktilise töö analüüs ja selle kajastamine veebiplatvormil, pruudijumestuseks ettevalmistamine (tervikliku jumestuse idee ja kontseptsioon, näidispiltide otsimine)Iseseisev töö kodus

6.2.9 Kordamine

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid
Auditoorne töö 3 AKÜlevaade ja kordamine õpitud teemadestLoeng
Praktika koolituskeskkonnas 9     AKPraktiliseks eksamitööks harjutamine. Proovieksam. EksamPraktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 2 AKPraktilise töö analüüs ja selle kajastamine veebiplatvormilIseseisev töö kodus 
 1. hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
hindamismeetod hindamiskriteerium
Kontakttundides osalemineÕpilane on täitnud õppeprogrammi, osalenud vähemalt 80 AK tunnis kontaktõppes ja teostanud praktilised tööd
Teoreetiline eksamSooritatud positiivsele tulemusele
Praktiline eksam: Õppija demonstreerib praktiliselt jumestuse tegemist arvestades nii eksami teemat kui ka kliendi iseärasuste ja soovidega.Jumestus on tehtud korrektselt, vastavalt jumestuse eesmärgile. Oskab põhjendada kasutatavate toodete, vahendite ja võtete valikut
 1. ÕPPEMATERJAL Igale õppijale antakse esimesel koolipäeval baaskursuse õpik (70lk). Õppematerjal sisaldab teooriamaterjali, jooniseid,skeeme ja fotomaterjale.
 2. VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

10.KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON

Jumestaja/grimeerija haridus, töökogemus jumestajana.