Täienduskoolitusasutuse nimetus: ATELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE

1. ÕPPEKAVA NIMETUS: AJASTUJUMESTUS /40ndad/

2. ÕPPEKAVARÜHM JA ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Alus õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus
Õppekava koostamise alus: puudub

3. EESMÄRK JA ÕPIVÄLJUNDID
Eesmärk: koolituse läbinu oskab teha 1940.a. stiilis jumestust ja soengut

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija:
1. valib ühtse terviku saavutamiseks sobivad tooted ja vahendid, lähtudes ajastu eripärast;
2. modelleerib meigipõhja;
3. oskab teha 1940 a. stiilis glamuurset silmajumestust;
4. valib ja paigaldab kunstripsmed ja modelleerib kulmud vastavalt ajastule;
5. oskab kasutada 1940 a. soengu tegemisel erinevad tehnikad ja lisandeid;
6. mõistab 1940 a. jumestuse eripärasid ja stilistikat.

4. SIHTGRUPP JA ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED 
Sihtgrupp: iluteeninduse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes soovivad omandada ajastu jumestuse tegemiseks täiendavaid teadmisi ja -oskusi.
Õppe alustamise tingimused: läbinud profimeigi koolituse (algtase).

5. ÕPPE MAHT, ÕPPE ÜLESEHITUS, ÕPPEKESKKOND 

Õppe maht ja ülesehitus: : 8 akadeemilist tundi, millest teooriat 3 akadeemilist tundi ja praktikat koolituskeskkonnas 5 akadeemilist tundi.
Õppekeskkond: Kool asub Pärnus, aadressil A.H.Tammsaare pst 41-M6 Pärnu, teisel korrusel. Üldpinna ligikaudne suurus 80 ruutmeetrit. Koolitusruumid jagunevad – koolituskeskus (max.12 õppekohta), fotostuudio, 1 kontoriruum, 1 laoruum, kööginurk, WC. Õpe toimub hea valgustusega peeglitega varustatud õppestuudios. Valgustust on võimalik ümber lülitada külmaks valguseks, kui soojaks valguseks. Erinevatele kõrgustele seadistatavad klienditoolid. Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud kosmeetika ja vahendid (va. pintslid) praktilise osa jaoks.

6. ÕPPEPROTSESSI KIRJELDUS, sh ÕPPE SISU, ÕPPEMEETODID 
Auditoorne töö 3AK /Loeng sh. näidisjumestus+soeng/
Toodete ja vahendite valik lähtudes eesmärgist, ülevaade erinevatest näokujudest ja nende korrigeerimise võimalustest jumestusega, värvide ning stiili valimine lähtudes 1940.a. stiilist, meigipõhja, modelleeringu, silma, kulmu- ja huulejumestuse  tegemine.
Koolitaja räägib teooriat ning samaaegselt teeb näidismeigi ja soengu modellil, demonstreerides erinevaid tehnikaid ja võtteid.

Praktika koolituskeskkonnas 5AK /Praktiline jumestamine+soeng/
OSA I:  Auditoorses töös saadud teadmiste omandamine, toodete ja vahendite valik, jumestuse ja soengu terviklik nägemus lähtudes 1940.a. stilistikast, jumestuse ja soengu teostamine.
OSA II: Töö kontrollimine läbi fotokaamera/kuvari, vajadusel korrektiivide tegemine.

7. hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

hindamismeetod hindamiskriteerium 
1. Praktiline töö: Õppija demonstreerib praktiliselt jumestuse ja soengu tegemist, lähtudes 1940.a. omasest stilistikast.Õppija põhjendab töös kasutatavate toodete, vahendite ja võtete valikut, rakendab õpitud töövõtteid ning järgib tööohutuse ja hügieeninõudeid;
2. FotoJumestus on tehtud korrektselt, vastavalt eesmärgile.

 

8. VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

9. KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON
Jumestaja/grimeerija haridus, töökogemus jumestajana.