Täienduskoolitusasutuse nimetus: ATELIER INTERNATIONAL DE MAQUILLAGE

 1. ÕPPEKAVA NIMETUS:
  Profimeigikursus edasijõudnutele, tase 2
 2. ÕPPEKAVARÜHMA JA ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS

Alus õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus

Õppekava koostamise alus: 6. taseme jumestaja kutsestandardi kompetentsid

Koolitajad: Sirle Teeäär (Grimmikunstik), Tiina Leesik (Grimmikunstnik), Merlit Veldi (Grimmikunstnik), Kertu Tammeleht (jumestaja/grimeerija), Ellen Walge (jumestaja), Lenneli Noobel (jumestaja), Sten Savi (Tattoo kunstnik)

 1. EESMÄRK JA ÕPPIVÄLJUNDID

Eesmärk: Kursus on suunatud juba iluteeninduse valdkonnas tegutsevale või tööd alustavale jumestuskunstnikule-viimaks oma kunstilisedoskused veelgi kõrgemale tasemele.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija:

 1. valib jumestamiseks sobivad tooted, lähtudes kliendi näonaha tüübist ja seisukorrast, kliendi east, naha värvi alatoonist, jumestuse eesmärgist ja kliendi soovist;
 2. mõistab värvi, valguse -ja varju teooriat ja rakendab seda oma töödes;
 3. mõistab töökavandi koostamise vajadust, koostab töökavandeid lähtuvalt eesmärgist ja oskab neid lugeda;
 4. teab erinevaid soengute liike, kujundamistehnikaid ja töövahendeid, rakendab neid praktilistes töödes;
 5. teab kujunduselementide kasutamist juuksemoes eri ajastutel ja rakendab neid oma loomingulistes töödes;
 6. töötab sihipäraselt ja loominguliselt, suudab näha tervikpilti;
 7. tunneb ja oskab rakendada oma töös erineva tekstuuridega jumestustooteid (aquacolor, watercolor, gelcolor, brushcolor, lahtised pigmendid, satiinid ja glittrid);
 8. tunneb ja oskab rakendada oma töös erinevaid abivahendeid (kunstripsmed, šabloonid, trafaretid jne);
 9. on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös;
 10. oskab teostada erinevaid jumestusliike: nude-, tv-grimm-, foto-, lava-, ajastu-, stiili ja fantaasia jumestust;
 11. oskab käsitleda aerograaf-püstolit ja kompressorit ja teab selle tööpõhimõtteid;
 12. on orienteeritud kvaliteetsete töötulemuste saavutamisele;
 13. oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd;
 14. oskab hankida ja analüüsida eriala puudutavat teavet;
 15. väärtustab jumestaja eriala ja on valmis elukestvaks õppeks.
 1. SIHTGRUPP JA ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED

Sihtgrupp: iluteeninduse valdkonnas tegutsevale või tööd alustavale jumestuskunstnikule, kes soovib veelgi arendada oma kunstilisioskuseid.

Õppe alustamise tingimused: Kursusele võib asuda õppima 18.aastane isik, kes on läbinud jumestaja baaskursuse või omab töökogaemust ja on täiendanud end erialastel täiendkoolitustel ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ning töötada valitud erialal. Õpilane võetakse kooli vastu registreerimiseavalduse ja individuaalse vestluse alusel. Vajadusel proovitöö teostamine õpilase poolt. Lõpliku otsuse kooli vastuvõtmise koht teeb kooli pidaja. Poolte vahel sõlmitakse leping.

 1. ÕPPE MAHT, ÕPPE ÜLESEHITUS, ÕPPEKESKKOND JA ÕPPIVÄLJUNDID

Õppe maht ja ülesehitus: 168 akadeemilist tundi, millest kontaktõpet 144 akadeemilist tundi (teooriat 27 AK, praktikat 117 AK) ja iseseisvat tööd kodus 24 akadeemilist tundi.

Õppekeskkond: Kool asub Pärnus, aadressil A.H.Tammsaare pst 41-M6 Pärnu, teisel korrusel. Üldpinna ligikaudne suurus 80 ruutmeetrit. Koolitusruumid jagunevad – koolituskeskus (max.12 õppekohta), fotostuudio, 1 kontoriruum, 1 laoruum, kööginurk, WC. Õpe toimub hea valgustusega peeglitega varustatud õppestuudios. Valgustust on võimalik ümber lülitada külmaks valguseks, kui soojaks valguseks. Erinevatele kõrgustele seadistatavad klienditoolid.Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud kosmeetika praktilise osa jaoks. Õpilasel peavad olema isiklikud töövahendid (pintslid, svamm, puudripadi, spaatel ja palett, pintslipuhastusvahend).

 1. ÕPPEPROTESSI KIRJELDUS, sh ÕPPE SISU, ÕPPEMEETODID JA –MATERJALID

6.1. ÜLDÕPINGUD 

6.1.1. Kooli kodukord ja sissejuhatus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 2 AKKooli koduleht, -facebook. Tunniplaani põhimõtted. Õppematerjalid ja – vahendid ning nende kättesaadavus. Õpilast puudutav dokumentatsioon. Kooli kodukord, õppekorraldusealused (hindamine, lõputöö korraldus, praktika, kooli lõpetamine). Erinevad õpimeetodid (loengud, praktikatunnid, iseseisev, teoreetiline ja praktiline töö). Kodutööde üldised koostamise, esitamise ja hindamise põhimõtted. Jumestaja kutsestandardist (tase 6). Kutseeksami sooritamisest. Toodete tutvustus.Loeng

6.2 PÕHIÕPINGUD

6.2.1 Näo- ja nahaõpetus. Modelleerimine

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 1 AKErinevad näonaha tüübid. Näonaha ettevalmistus jumestamiseks. Toodete valimine vastavalt näonahale. Näo proportsiooniõpetus (näo proportsionaalne jaotus). Erinevad näokujud ning nende korrigeerimise võimalustest jumestusega. Näonaha puhastus peale jumestamist.Loeng
Praktika koolituskeskkonnas     5AKNäokuju ja -naha analüüsimine, näonaha ettevalmistus jumestamiseks, toodete valimine vastavalt näonahale, näokuju modelleerimine jumestusega. Valguse ja varju kasutamine jumestamises (esiletoomine ja sügavuse andmine, ruumilususe loomine). Näo modelleerimine (kreemjate ja kuivade toodetega)Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel

 6.2.2 Värvi- ja valgusõpetus

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 1 AKVärviteooria ja värviring. Värviringi kasutamine jumestamises (neutraliseerimine, vastandvärvide mõju, soojad ja külmad toonid). Kliendi naha- ja juuksealatooni analüüsimine. Põseruuži, lauvärvide ja huulepulga tooni valimine. Valgusõpe. Värvuste muutumine.Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 5AKIluvigade neutraliseerimine, sobiliku põseruuži, lauvärvi ja huulepulga tooni valimine ja pealekandmine. Värvuste muutumine-analüüs läbi erinevate filtrite.Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel

6.2.3 Joonistamine

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 1AK Geomeetriliste kehade kujutamine. Oskus töötada valguse-varjuga. Valguse osatähtsus modelleerimisel. Krokii e. kiired figuurijoonised. Portree kujutamise klassikalised oskused. Näo plastilise vormi modelleerimine värvi abil, karakteri ja proportsioonide tabamine. Eri materjalide kasutus värvipliiatsite, söe jne.Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 7AKGeomeetriliste kehade joonistamine. Krokii harjutus, mille käigus visandatakse modelli lühikese aja jooksul, et õppida kiiret figuuri, asendi, varjude jm nähtava tabamist ning jäädvustamist,avardadamaks loovust, vabaneda liigsest mõtlemisest, eneses kahtlemisest ja muudest tõrgetest, käe vabamaks saamiseks. Portree joonistamine.Praktiline joonistamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 2 AKEnda portree joonistamine.Iseseisev töö kodus

 6.2.4 Kavandi joonistamine.

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 1AK Kavandi joonistamine ja selle olulisus.Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 3AKHajutamine paberil. Kavandi joonistamine paberile toodetega.Praktiline joonistamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 2 AKKavandi joonistamine iseseisvalt. Hajutamine.Iseseisev töö kodus

6.2.5 Kontaktläätsed

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 1 AK Kontaktläätsede tüübid, nende silma asetamine ja eemaldamine. Hooldus.Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 3 AKKontaktläätsede silma asetamine ja eemaldamine.Praktika

6.2.6 NUDE JUMESTUS

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 1 AKJumestus, mille põhirõhk on loomulikusel ja kontrastide hajutamisel. Näo -ja silmakujude analüüs. Kliendi näonaha tüübi ja alatooni analüüs. Kliendi juuksetooni analüüs. Erinevate nude jumestustehnikate kombineerimine. Nude meigipõhi. Neutraalsete toonide kasutamine. Värviteooria (huulepulga, lauvärvide ja põseruuži toonide valik)Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 5 AKNaturaalse jumestuse loomine. Auditoorses töös saadud teadmiste praktiseerimine. Toodete valik, jumestuse terviklik nägemus lähtudes kliendi isikupärast ja jumestuse eesmärgist. Kasutab jumestuses neutraalseid toone, lähtudes inimese juuste- ja nahatoonist. Oskus vältida kontrastseid värve!Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel

6.2.7 TV-GRIMM

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 1 AKTV GRIMM on üks  detailirohkemaid  ja keerukamaid oskuseid nõudev töö, kus kohtuvad nii artisti isikupära, loodav karakter, telesaate formaat ning kõrgresolutsioonilise kvaliteediga jumestus ja soeng. Tv-grimmi eripärad toodete, toonide ja tehnikate valikul, jumestuse ja soengu eesmärk lähtuvalt telesaate formaadist ja artisti isikupärast või karakterist, televisioonitöö eripärad (aja planeerimine, töötamine võtteplatsil, koostöö telemeeskonnas), käte ja dekoltee grimm.Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 5 AKAuditoorses töös saadud teadmiste praktiseerimine. Toodete ja tehnikate valik, tv-grimmi terviklik teostamine lähtudes kliendi isikupärast ja grimmi eesmärgist, töö naismodellil ja meesmodellil. Videoülesvõte. Tv-grimmi analüüsimine ja korrektiivide tegemine.Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel, videoülesvõte

 6.2.8 Juuste/soengu blokk 1

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 1 AKTöövahendid ja viimistlustooted. Erinevad soengu liigid ja kujundamistehnikad. Tööde teostamine tervist säästvad ergonoomilised töövõtted. Juuste jaoutused. Erivevad lokitehnikad. Vesilaine. Juuste tupeerimine.Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 5 AKRakendab omandatud teoreetilisi teadmisi praktiseerides modellidel.Praktika õpetaja juhendamisel

6.2.9 Juuste/soengu blokk 2

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 1 AKÜlevaade erisoengutest (ajaloolised-, fantaasiasoengud), ülevaade erinevatest põhjatöö- ja erisoengute kujundamistehnikatest ning abivahenditest (täidised, lisandid). Paruka pähe panemine.Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 5 AKRakendab omandatud teoreetilisi teadmisi praktiseerides modellidel. Kujundab soengu vastavalt eesmärgile arvestades näo- ja peakujuga, kasutades erinevaid soengukujundus tehnikaid, lisandeid ja töövahendeid.Praktika õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 2 AKSoengukavandi joonistamineIseseisev töö kodus

6.2.10 AJASTUJUMESTUS 1900-1920

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 1 AK1900-1920 a. jumestuse eripärad ja stilistika.Toodete ja vahendite valik lähtudes eesmärgist, ülevaade erinevatest näokujudest ja nende korrigeerimise võimalustest jumestusega, värvide ning stiili valimine lähtudes 1900-1920.a. stiilist.Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 5AKAuditoorses töös saadud teadmiste praktiseerimine modellil. Meigipõhja, modelleeringu, silma,- ja huulejumestuse ja soengu tegemine. Kulmude modelleerimine vastavalt ajastule. Jumestuse ja soengu terviklik teostus lähtudes 1900-1920.a. stilistikast.Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 2 AKKavandi joonistamineIseseisev töö kodus

6.2.11 AJASTUJUMESTUS 1930-1950

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 1 AK1930-1950 a. jumestuse eripärad ja stilistika. Toodete ja vahendite valik lähtudes eesmärgist, ülevaade erinevatest näokujudest ja nende korrigeerimise võimalustest jumestusega, värvide ning stiili valimine lähtudes 1930-1950.a. stiilist.Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 5 AKAuditoorses töös saadud teadmiste praktiseerimine modellil. Meigipõhja, modelleeringu, silma,- ja huulejumestuse ja soengu tegemine. Kulmude modelleerimine vastavalt ajastule. Jumestuse ja soengu terviklik teostus lähtudes 1930-1950.a. stilistikast.Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 2 AKKavandi joonistamineIseseisev töö kodus 

6.2.12 AJASTUJUMESTUS 1960-1970

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 1 AK1960-1970 a. jumestuse eripärad ja stilistika. Toodete ja vahendite valik lähtudes eesmärgist, ülevaade erinevatest näokujudest ja nende korrigeerimise võimalustest jumestusega, värvide ning stiili valimine lähtudes 1960-1970.a. stiilist.Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 5AKAuditoorses töös saadud teadmiste praktiseerimine modellil. Meigipõhja, modelleeringu, silma,- ja huulejumestuse ja soengu tegemine. Kulmude modelleerimine vastavalt ajastule. Jumestuse ja soengu terviklik teostus lähtudes 1960-1970.a. stilistikast.Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 2 AKKavandi joonistamineIseseisev töö kodus

6.2.13 AJASTUJUMESTUS 1980-2000

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 1 AK1980-2000 a. jumestuse eripärad ja stilistika. Toodete ja vahendite valik lähtudes eesmärgist, ülevaade erinevatest näokujudest ja nende korrigeerimise võimalustest jumestusega, värvide ning stiili valimine lähtudes 1980-2000.a. stiilist.Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 5 AKAuditoorses töös saadud teadmiste praktiseerimine modellil. Meigipõhja, modelleeringu, silma,- ja huulejumestuse ja soengu tegemine. Kulmude modelleerimine vastavalt ajastule. Jumestuse ja soengu terviklik teostus lähtudes 1980-2000.a. stilistikast.Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 2 AKKavandi joonistamineIseseisev töö kodus

6.2.14 STILISEERITUD AJASTUMEIK

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 1 AKErinevate jumestuse, soengu või stilistika elementide kombineerimine oleviku, tuleviku või fantaasia jumestusega. Efektvärvide kasutamine (glittrid, särad, satiinid), erinevad tekstuurid ja lisandid.Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 5 AKVõtab ajastu jumestuse või soengu elemendi ja seob stilistikaga. Jumestuse ja soengu terviklik teostus.Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 2 AKKavandi joonistamineIseseisev töö kodus

6.2.15 FOTOJUMESTUS (must/valge)

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 1 AKFotojumestuse eripärad. Must-valge foto eripärad, kus värv kaotab oma tähenduse ja oluliseks muutub heledus ja tumedus. Toodete ja toonide valik fotojumestuses. Silmajumestus (mattide ja poolmattide värvide kasutamine). Koostöös fotograafiga.Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 5 AKFotojumestuse tegemine must/valgele fotole, koostöö fotograafiga, fotol töö analüüsimine ja korrektuuride tegemine.Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel ja töö fotograafiga

6.2.16 JUMESTUS MOEFOTOLE

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 1 AKToodete valik fotojumestusele, värvide ning stiili valimine lähtudes fotojumestuse eesmärgist, meigipõhja, modelleeringu, silma, kulmu- ja huulejumestuse tegemine fotojumestuses, ülevaade hooaja meigitrendidest ja nende rakendamisest oma töös, MOODBOARD, fotograafiga koostöö tegemise aspektid.Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 5 AKAuditoorses töös saadud teadmiste omandamine, toodete valik, jumestuse terviklik nägemus lähtudes kliendi isikupärast ja foto eesmärgist, jumestuse teostamine. Fotostuudios meigi säilitamine ja vajadusel korrektiivide tegemine.Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 2 AKKavandi joonistamineIseseisev töö kodus 
6.2.17 AIRBRUSH

Õppe ülesehitus ja maht 

Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 1 AKAirbrush-püstoli ja kompressori käsitlemine (erinevad kompressorid, püstolid ja nende tööpõhimõte, kokku- ja lahtivõtmine, surve reguleerimine, puhastamine ja hooldamine). Erinevad airbrush tooted (vee baasil/silikooni baasil) ja nende kasutamine. Värvide vahetamine. Toodete, värvide ning stiili valimine lähtudes jumestuse eesmärgist. Ühtlane meigipõhi airbrushiga. Iluvigade peitmine airbrushiga. Modelleerine (highlight & contour) airbrushiga. Šabloonid, trafaretid jms. abivahendite kasutamine.Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 7 AKAuditoorses töös saadud teadmiste omandamine praktiliselt. Airbrush püstoli kokku- ja lahtivõtmine, surve reguleerimine, puhastamine. Toodete valik lähtudes jumestuse eesmärgist. Ühtlase meigipõhja teostamine airbrushiga. Šabloonide ja trafaretide kasutamine.  Harjutamine paberil. Meigipõhja teostus modellil.Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel

6.2.18 KARAKTERI LOOMINE

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 1 AKEttevalmistumine karakteri loomiseks. Kulmude kaotamine. Visuaalse muutuse loomine lihtsate vahenditega ( jumestus, juuksed, parukad). Kasutusvõimalused lasteüritustel, stiilipidudel, fotolavastustel, väikeprojektides. Efektvärvide kasutamine (glittrid, särad, satiinid), erinevad tekstuurid ja lisandid.Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 5 AKVisuaalse muutuse loomine lihtsate vahenditega( jumestus, juuksed, parukad). Jumestuse ja soengu terviklik teostus.Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
 

6.2.19 DRAG QUUEN

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 1 AK“Drag Quuen”  jumestuse eripärad ja stilistika. Toodete ja vahendite valik lähtudes eesmärgist, ülevaade erinevatest näokujudest ja nende korrigeerimise võimalustest jumestusega, värvide ning stiili valimine lähtudes stiilist.Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 5 AKToodete valik , värvide ning stiili valimine lähtudes eesmärgist. Värvika jumestuse ja võimsa soengu teostus inspreerituna “Drag Quuen” stiilis. “Avatud” silmajumestus. Lisandid. Lainertehnikad.Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 2 AKKavandi joonistamineIseseisev töö kodus 

 

6.2.20 FANTAASIAJUMESTUS

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 1 AKFantaasia jumestus ja selle eripärad. Tervikliku fantaasiajumestuse loomine. Erinevad võimalused kombineerida ilu- ja fantaasiajumestus. Erinevate tehnikate ja lisandite kasutamine (näos, kehal, küüntel, juustes). Stiliseeritud silma –ja huulejumestus. Kunstripsmete kasutamine.Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 5 AKToodete valik, jumestuse terviklik nägemus lähtudes modelli isikupärast ja fantaasiajumestuse eesmärgist.  Klassikalise silma- ja huulejumestuse arendamine edasi fantaasiajumestuseks. Juhendaja poolt väljatöötatud kavandi järgi fantasiajumestuse ja soengu teostamine. Kavandi lugemine.Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel

6.2.21 FANTAASIAJUMESTUS

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Praktika koolituskeskkonnas 6 AKEnda väljatöötatud kavandi järgi fantasiajumestuse ja soengu teostamine. Kavandi lugemine. Jumestuse ja soengu terviklik nägemus.Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
Iseseisev töö 2 AKKavandi joonistamineIseseisev töö kodus 

6.2.22 VANANEMINE

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 1 AKNäo luustiku, lihaste ja naha vananemise tunnuste tundmine. Erinevad grimmivõtted.
Praktika koolituskeskkonnas 5 AKVananemise kujutamine. Modelleerimine valguse ja varjuga. Nägu, juuksed, käed.Praktiline jumestamine õpetaja juhendamisel
 

6.2.23 KEHAMAALING

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 1 AKKehamaalingu alused. Erinevad vahendid ja tehnikad. Kehakuju jälgimine maalimisel.Loeng
Praktika koolituskeskkonnas 6 AKMotiivide kujutamine kehal (videoprojektor). Kollaaži tegemine kehale.Praktiline töö modellil
Iseseisev töö 2 AKLõputöö kavandi joonistamineIseseisev töö kodus 

6.2.23 LÕPUTÖÖ

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Praktika koolituskeskkonnas 6 AKTervikliku töö teostus (jumestus, soeng, stilistika) enda välja töötatud kavandi alusel.Praktiline jumestamine

 

 1. hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
hindamismeetod hindamiskriteerium 
Kontakttundides osalemineÕpilane on täitnud õppeprogrammi osaledes vähemalt 120 AK tunnis kontaktõppes ja teostanud praktilised tööd
LõputööÕpilase enda poolt väljatöötatud kavandi alusel tervikliku stilistikaga lõputöö (jumestus, soeng, rõivad). Oskab põhjendada kasutatavate toodete, vahendite ja võtete valikut.

8. ÕPPEMATERJAL Igale õppijale antakse esimesel koolipäeval  õpik (139lk). Õppematerjal sisaldab teooriamaterjali, jooniseid,skeeme ja fotomaterjale.

9. VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

10.KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON

Jumestaja/grimeerija haridus, töökogemus jumestajana.